Sida

Kraftig ökning av Sveriges stöd för kvinnors rättigheter i Afghanistan

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 14:59 CEST

Sida har beslutat att stödja en stor satsning på kvinnor och jämställdhet i Afghanistan. Detta är ett område som kommer att vara centralt i Sidas arbete i landet under de kommande åren. Det svenska stödet går till FN-organet Unifem och omfattar 60 miljoner kronor.

Satsningen handlar bland annat om att etablera härbärgen och rättshjälp för kvinnor som flyr undan våld inom familjen. Unga kvinnliga ledare kommer att utbildas med fokus på fred och säkerhet. Kvinnor ska stödjas som ekonomiska aktörer och kvinnoministeriet och andra ministerier ska få teknisk rådgivning.

- Att satsa på kvinnors situation är att satsa på utveckling, fred och demokrati. Det är oerhört viktigt att fler kvinnor i Afghanistan deltar i freds och säkerhetsprocesser och att våldet mot kvinnor minskar, säger Anders Nordström, Sidas generaldirektör.

Det svenska stödet ska också bidra till att kvinnor får större möjligheter till egen försörjning och att den afghanska regeringen får bättre kapacitet att arbeta med jämställdhet på alla nivåer.
Afghanistan befinner sig näst längst ned i rankingen på FN:s jämställdhetsindex (2007).

- Kvinnors rättigheter i landet är mycket eftersatta och även om vissa framsteg skett på det formella planet i form av lagstiftning och liknande sedan talibanernas fall, så är utmaningarna enorma när det gäller att förbättra kvinnors och flickors situation, säger Anders Nordström.

Den neråtgående säkerhetssituationen i landet under de senaste två åren, har inneburit en än mer utsatt situation för kvinnor, särskilt i de mest konfliktdrabbade områdena.

- Kvinnor är starkt diskriminerade inom de flesta samhällsområden, inklusive tillgång till utbildning och hälsovård, möjligheter till egen ekonomisk försörjning och deltagande i politiska processer, säger Anders Nordström.

Mäns våld mot kvinnor är också ett mycket utbrett problem.

- Kvinnors brist på inflytande inom familjen och traditionella normer bidrar till detta, men även den kultur av straffrihet som råder när det handlar om våld mot kvinnor. Detta försvåras ytterligare av bristande kunskap inom centrala statliga funktioner, som i domstolar, säger Anders Nordström.

För mer information, kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55.