Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Kraftig ökning av utbetald arbetslöshetsersättning

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 09:20 CET

Under december 2009 utbetalades ca 1,9 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning. Det var en ökning med 809 miljoner kronor (75 procent) jämfört med december 2008.

I december 2009 utbetaldes 0,8 miljard kronor till kvinnor och 1,1 miljard kronor till män.

Sammanlagt 172 000 personer har fått arbetslöshetsersättning under december 2009. Detta var 43 000 (33 procent) fler än i december 2008. Av de 172 000 personerna var 89 000 män och 83 000 kvinnor.

Den stora skillnaden mellan ökningen av utbetald arbetslöshetsersättning och ökningen av antalet ersättningstagare beror på att det utbetalades fler ersättningsdagar per person samt att den genomsnittliga dagpenningen har ökat under december 2009 jämfört med december 2008. Detta har medfört att det utbetalade beloppet har ökat mer än antalet ersättningstagare.

Under hela 2009 utbetalades ca 19,6 miljarder i arbetslöshetsersättning. Detta var en ökning med 6,0 miljarder kronor (44 procent) i jämförelse med 2008. Under 2009 har sammanlagt 385 000 personer fått arbetslöshetsersättning utbetald. Detta var 57 000 (17 procent) fler personer i jämförelse med 2008. Av de 385 000 personerna var 186 000 kvinnor och 199 000 män. I jämförelse med 2008 var det 250 (-0,1 procent) färre kvinnor och 57 500 (41 procent) fler män som fick arbetslöshetsersättning under 2009.

Länk till statistiken