Stockholms Läns Landsting

Kraftig ökning av väntetider för patienter med ätstörning - Fp kräver snabbare vård istället för snävare prioritering

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 11:40 CET

Hälso- och sjukvårdsutskottet behandlar idag ett ärende om ätstörningsvården i Stockholms län. Förvaltningen konstaterar att antalet patienter som väntar på bedömning har ökat till 400 personer . Detta att jämföras med 187 patienter då vårdgarantin för ätstörningar infördes 2001. Tidigare har det ökade vårdsökandet mötts av förstärkta insatser nu avskaffas i stället vårdgarantin och vårdbehov prioriteras ned.

Förutom de vanliga förlängningarna av vårdavtal med några vårdgivare föreslår förvaltningen bland annat att man ska tillämpa en striktare medicinsk prioritering av patienterna. Det handlar exempelvis om "måttliga" ätstörningssymptom och mångåriga ätstörningar. Ingen begär dock vård för obetydliga ätstörningar, säger Birgitta Rydberg, landstingsråd i opposition (fp).
- Det är oerhört tragiskt att ätstörningsvården återigen ska drabbas av allt längre köer. Det är talande för den politiska majoritetens brist på förmåga att lösa patienternas vårdbehov när de avskaffar vårdgarantin vid årsskiftet för denna vårdtunga grupp. Vårdgarantin för ätstörningar har misskötts hela året och gäller inte längre inom Stockholms läns landsting, konstaterar Rydberg.

- Framförallt är det de unga som blir fler i ätstörningsvårdens väntrum. Unga tjejer som blir allt magrare och som är i behov av snabba insatser får nu vänta ännu längre för att man från den röd-gröna majoriteten inte prioriterar ätstörningsvården, fortsätter Rydberg. 40 % av patienterna är mellan 18 och 25 år, 20 % av patienterna är under 18 år. Detta visar att unga kvinnor kommer att drabbas hårt av att vårdmöjligheterna inte anpassas till deras behov, fortsätter Rydberg.

- Man kan också konstatera att även om man fått en diagnos så får man vänta på behandling. Just nu är det ett 80-tal patienter som väntar på behandling. Vårdgarantin upprätthålls inte. Ätstörningsvården är uppenbarligen nedprioriterad av den nuvarande majoriteten Avgifter och begränsningar i vårdutbud som riktas mot kvinnor och barn har varit en röd tråd i genomförandet av besparingar. Psykiatrin som skulle skonas från besparingar enligt löften från majoriteten utsätts med dagens beslut för svårigheter att ge ätstörda vård. Fler söker vård men det blir inte fler som får vård. Den röda tråden går att följa även i detta beslut. Ännu ett vallöfte som bryts, avslutar Rydberg.

För mer information: Patrik Silverudd, pressekr (fp) 070-737 42 54