AddNode Group AB

Kraftig omsättnings- och resultattillväxt - bästa resultatet i koncernens historia

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 08:59 CET

Fjärde kvartalet 2006 jämfört med 2005
§ Nettoomsättningen ökade med 73 procent till 228,3 (131,8) MSEK
§ Resultatet EBITA ökade med 200 procent till 21,6 (7,2) MSEK
§ Rörelseresultatet ökade med 218 procent till 17,5 (5,5) MSEK.
§ Resultatet efter skatt uppgick till 78,2 (11,8), varav 61,5 (3,8) MSEK avsåg avyttrade verksamheter.
§ Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 3,49 (0,61) SEK, varav 2,75 (0,20) SEK avsåg avyttrade verksamheter.
§ Eget kapital per aktie uppgick till 23,45 (18,56) SEK
§ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 24,8 (14,1) MSEK

Januari – december 2006 jämfört med 2005
§ Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 766,1 (409,7) MSEK
§ Resultatet EBITA ökade med 80 procent till 53,9 (30,0) MSEK
§ Rörelseresultatet ökade med 82 procent till 42,8 (23,5) MSEK.
§ Resultatet efter skatt uppgick till 104,2 (44,5), varav 67,6 (23,5) MSEK avsåg avyttrade verksamheter.
§ Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 4,74 (2,44) SEK, varav 3,05 (1,28) SEK avsåg avyttrade verksamheter.
§ Eget kapital per aktie uppgick till 23,45 (18,56) SEK
§ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35,9 (40,1) MSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
§ Försäljning av affärsområde Financial (SIX) gav en realisationsvinst på 58,7 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång
§ Ny utdelningspolicy antagen
§ Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning med 0,90 kronor per aktie och en extra utdelning med 2,40 kronor per aktie, totalt 3,30 kronor per aktie.
§ Nya kundavtal tecknade med SVT och Skatteverket

För ytterligare information kontakta:
Bo Strandberg, VD och koncernchef
Telefon: 08-506 66 216, Mobil: 070-536 56 08, E-post: bo.strandberg@addnode.com

Johan Andersson, Investor Relations
Telefon: 08-506 66 214, Mobil: 070-420 58 31, E-post: johan.andersson@addnode.com


AddNode erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar kundernas affärer. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Industrial, Media, Process Management och Technology. AddNode är noterat på Stockholmsbörsen. Koncernen har cirka 530 anställda och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudsäte i Stockholm. För mer information, se http://www.addnode.com.