Länsförsäkringar

Kraftig resultatförbättring för länsförsäkringsgruppen

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 13:01 CEST

– Allt pekar på ett rekordår för de 24 länsförsäkringsbolagen, som tillsammans utgör länsförsäkringsgruppen. Resultatutvecklingen är mycket
stark inom sakförsäkring, livförsäkring och bank och marknadspositionerna stärks. Att det lokala konceptet med närhet till kunderna, som under så många år byggt framgångar inom försäkring, är lika giltigt för bankverksamheten fick vi ett kvitto på i september då Svenskt Kvalitetsindex
för andra året i rad visade att vi har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden, säger Tommy Persson, vd för
länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag Länsförsäkringar AB.

Sammanfattning
• Kraftiga resultatförbättringar i sakförsäkringsverksamheten. Det tekniska resultatet uppgick till 2 055 (1 592) Mkr och rörelseresultatet före skatt till 5 672 (2 034) Mkr. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 89 (92).
• Premieinkomsten för livförsäkring ökade med 6 procent till 6 670 (6 281) Mkr. Totalavkastningen uppgick till 9,9 (3,1) procent.
• Rörelseresultatet inom bank uppgick till 106 (90) Mkr efter kreditförluster. Räntenettot ökade med 8 procent till 650 (604) Mkr.
• Länsförsäkringsgruppen har för andra året i rad Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden, enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 24 självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 24 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive liv och bank.

Uppgifterna inom parentes avser perioden januari–september 2004.

Du kan läsa hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info

Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB 08-588 400 00
tommy.persson@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, Informationsdirektör, Länsförsäkringar AB 08-588 415 01
christer.baldhagen@lansforsakringar.se 070-579 70 66


Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sakförsäkringsbolag för tredje året i rad enligt Affärsvärlden och har utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.