Luftfartsverket, LFV

Kraftig resultatförbättring för LFV

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 11:34 CET

LFVs resultat för 2006 blev 447 miljoner kronor, vilket är 209 miljoner bättre än 2005.
– Ett mycket bra resultat, som gör att vi når vår ägares långsiktiga mål för räntabiliteten, säger LFVs generaldirektör Lars Rekke.

En växande utrikestrafik på LFVs flygplatser, strikt kostnadskontroll och ökade intäkter från kommersiella satsningar är främsta orsakerna till det kraftigt förbättrade resultatet. LFV har sänkt priserna från januari 2007, bland annat för att öka antalet direktdestinationer från LFVs internationella flygplatser.

Under 2006 ökade utrikesresandet med sju procent till mer än 16 miljoner passagerare på LFVs flygplatser. Det är den högsta siffran någonsin och LFV tror nu på en fortsatt stark efterfrågan på utrikesresor. Antalet inrikespassagerare minskade däremot med två procent, och det totala antalet passagerare på LFVs flygplatser ligger fortfarande under toppsiffrorna från år 2000. Det totala antalet passagerare på LFVs flygplatser ökade med tre procent under 2006.

– Klimatfrågan och växthuseffekten har diskuterats livligt under hösten och flygets roll har fått stor uppmärksamhet, säger Lars Rekke. LFV ser positivt på EU: s förslag att flyget ska ingå i handeln med utsläppsrätter.

Under de tre senaste åren har LFV investerat för mellan 700 och 800 miljoner kronor per år. I planeringen för de närmaste åren beräknas investeringarna ligga på cirka en miljard per år. I första hand handlar det om säkerhetsåtgärder och kommersiella investeringar.

– Efter sextio år som Luftfartsverket, har vi bytt namn till LFV, säger Lars Rekke. Det är en naturlig förändring nu, när vårt uppdrag har blivit mera renodlat, men också ett sätt att undvika förväxlingar med Luftfartsstyrelsen.

För ytterligare kommentarer, kontakta generaldirektör Lars Rekke,
telefon 011-19 21 20, eller mobil 0708-19 21 20.

LFV
LFV Koncerninformation
www.lfv.se