Bixia

Kraftig uppgång för elpriserna

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 15:02 CET

Elpriset för el-terminen 2011 på Nord Pool har nu stigit kraftigt. Priset har höjts under flera dagar i rad från dryga 43 öre per kWh, till nuvarande nivå på 49 öre per kWh (50 öre per kWh på Q1). För den som ska teckna ett fast elpris 2011 innebär höjningen en ökad årskostnad med ca 1000 – 1500 kr för en eluppvärmd villa. Många elbolag erbjuder inte längre fasta elavtal utan klausuler, men Bixia tillhör undantaget.

Det är i huvudsak tre orsaker som bidrar detta. Vädret har blivit kallare och torrare vilket medför större efterfrågan och det hydrologiska läget har försämras ytterligare. Vidare är det den tyska elbörsen EEX som indirekt påverkar Nord Pool som tidigare varit pressad men vars priser nu vänt uppåt. Kolpriset är den tredje fundamentala orsaken, där priset nu har passerat 107 dollar per ton, berättar Magnus Reitersjö som är chef för den finansiella handeln på Bixia Energy Management.

Bixia erbjuder långa fastprisavtal trots olika elområden

Elmarknaden är volatil med kraftiga och ofta oväntade svängningar. Det tillsammans med att de nya elområdena som träder i kraft i november nästa år, gör att många aktörer i branschen inte erbjuder sina kunder fasta elavtal utan särskilda prisjusteringsklausuler.

– För oss på Bixia är långsiktighet och trygghet centralt och därför erbjuder vi fasta elhandelsavtal ända upp till fem år utan dessa klausuler, någonting vi är ganska ensamma om att erbjuda, säger Magnus Reitersjö.

Kontaktuppgifter

Magnus Reitersjö, chef finansiell handel, Bixia Energy Management, 0470-70 33 89,

0705- 71 93 29

Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 0431-44 57 11, 076-828 58 11

Bixia AB omfattade de tidigare bolagen Östkraft, Fyrstad Kraft och Höglands Energi. Under hösten 2009 samlades företagen under det gemensamma namnet Bixia. Sedan den 1 april 2010 ingår även Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB. Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsbolag och har ca 300 000 kunder. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el från ca 400 anläggningar.  www.bixia.se

Bixia Energi Management, BEM, är ett helägt dotterbolag till energiföretaget Bixia. BEM har finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappershandel. BEM sköter allt elinköp åt Bixiakoncernen samt förvaltar och sköter elinköp direkt åt vissa kunder och andra elhandlare. BEM, som är beläget i Växjö, hanterar ca 8 TWh fysisk kraft per år.