Stål- och Metallföreningen

Kraftig uppgång för stålförsäljningen

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 11:15 CET

Kraftig uppgång för stålförsäljningen

Stål- och Metallföreningens index över försäljningen av stålprodukter för fjärde kvartalet 2016 visar på en ökning av sålda volymer med 5% jämfört med samma kvartal 2015.

Att ökningen är så stor beror framförallt på en fortsatt hög aktivitet inom bygg och infrastruktur. Den svenska fordonsindustrin framgång är också en viktig orsak till ökningen.

För 2017 ser vi en fortsatt positiv utveckling.

Stål- och metallföreningen sammanställer löpande data över marknadsutvecklingen. Utifrån detta material presenteras ett index över lagerförsäljningen samt förändringen av lagerstorleken. Detta index baseras på 2008 års försäljning och publiceras kvartalsvis.

Stål- och metallföreningen samlar de ledande
leverantörerna av stål och metaller till den svenska marknaden. Totalt
levererar företagen cirka 1,5 miljoner ton per år till den svenska marknaden.
Detta motsvarar ett marknadsvärde av cirka 20 mdr kronor. Största kundsegmentet är
verkstads- och byggindustrin. Främst levereras balk, armeringsjärn, plåt och
rör.