Finansdepartementet

Kraftig uppgång i arbetslösheten och sämre tillväxtutsikter i regeringens nya prognos

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 11:52 CEST

Konjunkturnedgången i världsekonomin i spåren av finanskrisen gör att utsikterna för den svenska ekonomin är mycket dystra. Svensk BNP faller kraftigt, arbetslösheten ökar och de offentliga finanserna försämras ytterligare. Det visar regeringens nya prognos för svensk ekonomi som finansminister Anders Borg presenterade under onsdagen.

- Den ekonomiska politiken ställs inför mycket stora utmaningar. Men inriktningen är tydlig. Krisen ska mötas samtidigt som vi ska värna de offentliga finanserna, sade finansminister Anders Borg.

Svensk BNP faller kraftigt 2009 och tillväxten minskar med 4,2 procent. Skälet är att efterfrågan från omvärlden minskat och att svenska konsumenter och företag blivit mer försiktiga.

Arbetslösheten bedöms bli 8,9 procent i år. Den fortsätter att stiga fram till 2011 och faller därefter.

De sämre utsikterna påverkar också de offentliga finanserna. Enligt bedömningarna kommer de offentliga finanserna att visa underskott fram till 2012. Under 2010 och 2011 blir underskotten över 3 procent.


Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36