Botkyrka kommun

Kraftig utbyggnad av förskolor och skolor i Tumba

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 15:35 CET

Pressmeddelande
Barn- och ungdomsförvaltningen
Charlotta Tibbelin
07-02-12

Barn- och ungdomsnämnden står bakom förvaltningens förslag till att kraftigt bygga ut ett flertal förskolor och skolor i södra Tumba. Bakgrunden till förslaget är att barn i åldern 1-16 år ökar enligt befolkningsprognosen.

Förslaget innebär först och främst att Malmsjö skola byggs ut till en skola från förskoleklass till skolår 9. Uringe skola läggs ned eftersom det i dag endast finns ett fåtal elever på skolan vilket gör det svårt att hålla en god pedagogisk nivå på undervisningen. Det låga elevantalet kommer att bestå framöver. Eleverna från Uringe kommer att erbjudas plats i Malmsjö skola. Ombyggnaden gör att man nu äntligen kan erbjuda en skola för alla åldrar och att eleverna kan stanna kvar i Grödingeområdet.

Förslaget innebär även att verksamheten på Uttrans skola förläggs på Broängsskolan. Detta beror bland annat på problem med ventilation och fukt. Den samlade verksamheten på Broängsskolan medför även att skolan får en betydande upprustning framöver.

Förändringen för förskolorna och skolorna i Tumbaområdet utförs för att möta en förändrad barn- och elevutveckling. Antalet barn i åldern 1-16 år ökar kraftigt och totalt behöver cirka 27 nya förskoleavdelningar skapas i området framöver.


För mer information kontakta:


Håkan Edman, förvaltningschef

08 530 613 95 eller 0708 86 10 25

hakan.edman@botkyrka.se


Jens Sjöström, barn- och ungdomsnämndens ordförande

08 530 614 35 eller 0708 86 11 01

jens.sjostrom@botkyrka.se