Socialdemokraterna

Kraftiga nedskärningar i export- och investeringsfrämjandet drabbar småföretagen

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 13:03 CET

Idag besökte Exportrådet näringsutskottet för att berätta om konsekvenserna av regeringens mycket kraftiga nedskärningar i exportfrämjandet. Den halvering av anslaget till exportfrämjandet som regeringen föreslagit innebär mycket kraftiga besparingar i Exportrådets verksamhet.

- Exportrådets viktigaste uppgift är att underlätta för småföretagen att nå ut till exportmarknaderna och de blir allt viktigare för svensk export. Därför är det mycket allvarligt att regeringen nu vill i det närmaste halvera exportfrämjandet och dessutom kraftigt minska investeringsfrämjandet. Därmed måste Exportrådet kraftigt skära i sin verksamhet. Detta slår direkt mot småföretagen, säger Thomas Östros, socialdemokraternas näringspolitiska talesman.

- Exportrådets anslag minskar nästa år med 80 miljoner kronor. Flera viktiga verksamheter som direkt riktar sig till småföretagen hotas. Bland annat försvinner finansieringen av de regionala exportrådgivare, som idag finns representerade i alla län och ger små och medelstora företag kostnadsfri rådgivning inför viktiga exportsatsningar. Den mycket uppskattade exportsäljarutbildningen som riktar sig direkt till företagen riskerar också nedläggning.

- Nu hotas också de särskilda satsningar som görs på underleverantörer i viktiga branscher som fordonsindustrin. Nära 1000 underleverantörer riskerar att bli av med den hjälp till exportmarknaden som Exportrådet bistår med. Även småföretagen i miljöteknik och bioteknik riskerar att gå miste om exportsatsningar.

Vid ett tidigare utskottsmöte redogjorde Invest in Sweden Agency, ISA, för konsekvenserna av regeringens nedskärningar av investeringsfrämjandet. ISA står inför stora uppsägningar och besparingar på mellan 20 och 25 procent.

- Genom att i det närmaste halvera exportfrämjandet riskeras de regionala exportrådgivare som idag kostnadsfritt ger mindre företag de råd de behöver inför sitt första steg ut på exportmarknaden. Tillsammans med höjda arbetsgivaravgifter för landets småföretagare och avskaffandet av det framgångsrika forskningsprogrammet för små och medelstora företag, Forska&Väx, innebär regeringens politik ett hårt slag mot svensk konkurrenskraft, säger Thomas Östros.

För mer information
Dan Lundqvist
Pressekreterare
070-5910012
dan.lundqvist@riksdagen.se

Joakim Bourelius
Politisk sekreterare
070-5463012
joakim.bourelius@riksdagen.se


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se