Eskilstuna kommun

Kraftiga vattenflöden hindrar färdigställande av Stadskällarbron i Torshälla

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 12:06 CEST

Arbetet med Stadskällarbron pågår. Under våren och just nu hindras färdigställandet av bron av kraftiga vattenflöden i Torshällaån.

Slutliga arbetet av bron innefattar fastmontering av kablage och fjärrvärme under bron, för att kunna göra detta måste brons gjutform nermonteras och tas bort.

För att kunna ta bort gjutformen så måste bropelarna torrläggas. Under våren har en torrläggning ej kunnat ske på grund av alltför kraftiga vattenflöden i ån. Det kraftiga vattenflödet beror på högt vattenstånd i Hjälmaren, tidigare i år pga snösmältning och under maj pga kraftiga regn.

Enligt vattendom* är Hjälmaren reglerad till att hålla en viss vattennivå, som regleras genom att vattnet från Hjälmaren rinner ut i Eskilstunaån mot Mälaren via Torshällaån.

* En vattendom fastställer hur mycket vatten som får eller måste tappas ur en sjö, genom en damm eller vattenkraftverk och inom vilka gränser dessa vattenstånd måste ligga och under vilken tid dessa värden gäller.

Det höga vattenståndet i Hjälmaren hindrar torrläggning av Holmendammen, då det skulle kunna orsaka svåra översvämningar.

Flera prognoser av vattenflödet görs varje vecka i samverkan med Strömfallet AB. När mätningarna visar att en avstängning av vattnet kan göras utan risk för översvämningar kommer vattnet stängas av och arbetet med färdigställande kan fortsätta.

Via SMHIs webbplats kan vattenstånden i Sveriges största sjöar avläsas inklusive minimum- och maxnivåer. Se bifogad bild eller gå direkt till smhi.se

För ytterligare information om Stadskällarbron vänligen kontakta:

Dan Bauman,
chef Gatu-, park- och fritidsenheten
Torshälla stads förvaltning
tel. 070-581 67 15

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.