Industrifonden

Kraftigt försvagad konjunktur för kunskapsintensiva entreprenörsföretag, södra Sverige faller mest

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 09:00 CEST

Entreprenörsindex föll i maj till sin lägsta nivå någonsin - till 11 från 25 i februari 1) . Nedgången drabbar tillväxtföretag över hela landet och i alla branscher. Företagen i södra Sverige, som hittills klarat konjunkturnedgången bäst, visar störst tillbakagång, medan Stockholm och norra Sverige står emot bäst.

De kunskapsintensiva tillväxtföretagen är inne i en brant konjunkturnedgång. Från redan låga nivåer har våren 2003 inneburit ett ytterligare fall. Entreprenörsindex 11 visar fortfarande viss optimism, något som tillväxtföretag bör ha, men optimismen är kraftigt försvagad. "Det ser ganska dystert ut. Många entreprenörsföretag kämpar för sin existens för närvarande. En ljuspunkt är dock att situationen verkar stabiliseras i Stockholm och norra Sverige", säger Örjan Isacson, projektledare för Connect Sverige, i en kommentar.

Störst nedgång syns i södra Sverige, medan norra Sverige och Stockholmsregionen klarar sig något bättre. Stockholmsregionen utvecklas nu minst dåligt av regionerna, för första gången sedan mätningarna påbörjades våren 2002. Stockholm utvecklades även bättre än genom-snittet under föregående mättillfälle, vilket kan tyda på att denna region inte längre leder nedgången i Sverige. Sydsverige, bestående av Skåne, Blekinge och Småland, har tidigare varit ljuspunkten med en betydligt bättre utveckling än resten av landet men har nu fallit tillbaka kraftigt och ligger nu bara runt totalsnittet. Södra och östra Sverige ligger under totalsnittet.

Industrisektorn, som tidigare klarat sig förhållandevis bra i lågkonjunkturen, har i vår fått uppleva ett kraftigt fall. Den återfinns nu på en nivå bara marginellt över IT-branschen, som legat i botten vid samtliga mättillfällen hittills. Alla branscher har dock fallit. Störst optimism visar medicin (bioteknik, medicinsk teknik och läkemedel) med indextalet 20.

Vid fyra av fem mättillfällen har regionerna visat större spridning än branscherna. Detta betyder att förutsättningarna för kunskapsintensiva tillväxtföretag i hög grad beror på var de finns geografiskt. Detta kan bero på att unga tillväxtföretag verkar på regionala marknader som är ganska isolerade sinsemellan.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Maria Montgomerie, Industrifonden, tel 08-587 919 28, 070-64 919 28
Örjan Isacson, CONNECT Sverige, tel 08-791 29 03, 070-471 20 09

Upplysningar om hur undersökningen har genomförts lämnas av
Andreas Leifsson, Hallvarsson&Halvarsson, tel 08-587 112 77, 0709-711 277

Undersökningen i sin helhet finns på www.industrifonden.se eller www.connectsverige.se

1) Bakom Entreprenörsbarometern står Industrifonden och entreprenörsnätverket CONNECT Sverige. De genomför varje kvartal en undersökning med nästan 500 kunskapsintensiva tillväxtföretag i tidiga, kapitalkrävande faser spridda över hela Sverige. Företagen svarar på frågor som berör företagens utveckling och företagsklimat. Undersökningen genomförs av konsultföretaget Hallvarsson & Halvarsson.