ABB AB

Kraftigt höjt resultat genom verksamhetsförbättringar och starkare marknader

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:50 CEST

· Tvåsiffrig order- och intäktsökning
· Koncernens EBIT upp 81% till 458 miljoner dollar, EBIT-marginal 8,1%
· Nettovinsten nästan fördubblad till 188 miljoner dollar
· Kassaflödet från rörelsen högre trots minskad värdepapperisering
· På god väg att nå eller överträffa koncernens övre EBIT-marginalmål 2005


Nyckeltal för ABB tredje kvartalet 2005 (ej granskat)

Miljoner dollar
Juli-sept 2005
Juli-sept 20041
Förändring2

Orderingång
Koncernen
5 740
4 993
15%


Power Technologies
2 724
2 093
30%


Automation Technologies
2 982
2 728
9%

Intäkter
Koncernen
5 648
5 005
13%


Power Technologies
2 426
2 108
15%


Automation Technologies
2 944
2 667
10%

EBIT3
Koncernen
458
253
81%


Power Technologies
219
116
89%


Automation Technologies
323
266
21%


Icke-kärnverksamheter
11
-20Koncerngemensamt
-95
-109


EBIT-marginal
Koncernen
8,1%
5,1%Power Technologies
9,0%
5,5%Automation Technologies
11,0%
10,0%


Vinst (förlust) från avvecklad verksamhet
-50
3


Nettovinst
188
98


Nettovinst per aktie, grundläggande
0,09
0,051 Justerat för att avspegla omklassificeringen av olje-, gas- och petrokemiverksamheten till kvarvarande verksamheter, och av övrig verksamhet till avvecklade verksamheter. 2 I dollar. 3 Resultat före räntenetto och skatter.


För mer information:
Media Relations:
Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
Sweden: Tel. +46 21 325 719
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland