Almega

Kraftigt konfliktvarsel från Fastighetsanställda

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 17:19 CEST

Almega Serviceentreprenörerna har mottagit ett omfattande konfliktvarsel från Fastighetsanställdas Förbund. Från arbetsgivarsidan Almega reagerar man starkt på varslet och menar att det är oproportionerligt.

– Det är anmärkningsvärt att motparten uttryckligen säger att man inte accepterar det kostnadsmärke som är väl etablerat i årets avtalsrörelse, kommenterar Marcus Lindström, förhandlingschef på Almega Serviceentreprenörerna. Vi har erbjudit en uppgörelse som ligger väl i nivå med vad andra fackförbund fått, men Fastighets kräver mer.

Konflikten riktar sig mot främst kunderna inom svensk industri som redan tecknat kollektivavtal. Effekterna kan snabbt bli stora.

– Jag tycker att varslet visar bristande respekt för den ordning som gäller och är ett tydligt argument för att vi måste införa någon form av proportionalitetsregel i svensk lagstiftning, säger Almegas vd Jonas Milton

Kopia på varslet bifogas.

Almega Serviceentreprenörerna är en bransch- och arbetsgivarorganisation som organiserar cirka 1000 städ- och serviceföretag med över 50 000 anställda.

För mer information, kontakta:
Jonas Milton, vd Almega, 070-345 69 74
Marcus Lindström, förhandlingschef Almega Serviceentreprenörerna, 070-345 69 03


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.