Sveriges Kommuner och Landsting

Kraftigt kortade köer med kömiljarden - alla landsting får del av pengarna

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 11:36 CET

Alla 21 landsting klarar en eller båda gränserna i regeringens kömiljard-satsning och får del av de avsatta pengarna. Bäst är landstinget i Halland där numera 98,4 procent av patienterna får vård i tid. Sedan kömiljarden lanserades har de som väntar för länge på vård minskat med nästan 100 000 personer.

När kömiljarden lanserades i september 2008 hade nära 130 000 personer stått i vårdkö längre än de borde och endast tre landsting uppfyllde kraven i satsningen. Under tiden med kömiljarden har det skett kraftiga förbättringar. Antalet patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på besök till specialist har minskat med 77 procent, och för väntetiderna till behandling/operation är minskningen hela 82 procent. Sammantaget betyder minskningen ca 100 000 personer.

17 av 21 landsting klarar att ge hela 90 procent av patienterna vård inom vårdgarantins tider både för besök och behandling/operation. Bäst resultat har Halland och Gotland där över 98 procent av patienterna får vård inom ramen för den nationella vårdgarantin. Andra landsting som också klarar 90-procentsnivån är Kalmar, Jönköping, Värmland, Norrbotten, Västmanland, Kronoberg, Skåne, Jämtland, Blekinge, Sörmland, Örebro, Östergötland, Gävleborg, Västra Götaland och Västerbotten. Dessutom får 90 procent av patienterna i Uppsala och Stockholm tillgång till behandling/operation inom vårdgarantins tider.

Även övriga landsting lyckas ge 80 procent av patienterna tid för behandling/operation inom vårdgarantins tid och får därmed del av kömiljardens pengar. När det gäller tid för besök hos specialist är det bara ett landsting, Västernorrland, som inte lyckas uppnå gränsen för att få del av den delen av kömiljarden.

– Resultatet överträffar mina förväntningar med råge. Kömiljarden har fungerat som en viktig morot i landstingens arbete med att korta köerna och jag vill gratulera all sjukvårdspersonal till imponerande framgångar. Men mest vill jag gratulera patienterna som är de största vinnarna när väntetiderna minskar, säger socialminister Göran Hägglund.

Regeringens kömiljard lanserades i september 2008 som ett incitament för landstingen att korta väntetiderna i vården. För att få del av pengarna ska minst 80 procent av patienterna få träffa en specialistläkare inom högst 3 månader och/eller få behandling/operation inom ytterligare 3 månader. Till dessa landsting fördelas 900 miljoner kronor. De landsting där hela 90 procent av patienterna fått vård i tid får dela på ytterligare 100 miljoner kronor. Pengarna fördelas per landsting efter hur många personer som väntade i vårdkö den 30 november i år.

– Det är mycket glädjande att tillgängligheten har blivit så mycket bättre och att alla landsting får ta del av kömiljarden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Vad vi kan överblicka har väntetiderna aldrig varit så korta som nu. Nu gäller det att säkerställa att resultatet är hållbart och att nya arbetssätt och rutiner även håller för nästa års ökade krav.

Kömiljard-satsningen fortsätter under 2010. Grundkonstruktionen är densamma men satsningen stramas åt så att både ordinarie köer och köer för så kallat frivilligt väntande räknas in i statistiken. Dessutom skärps inrapporteringsgraden på statistiken från 90 till 95 procent och kömiljarden ska framöver gälla alla specialiteter. Regeringen har även lagt en proposition om att göra vårdgarantin till lag. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2010.

För mer information: Irene Tinglöv, pressekreterare SKL , 070 - 692 4437 eller Petra Kjellarsson, pressekreterare Socialdepartementet, 070 - 646 2112

Bifogade filer:
18 dec 2009 - PPT vid presskonferens om kömiljarden (.ppt)