Avfall Sverige

Kraftigt minskade avfallsmängder i lågkonjunkturens spår

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 15:20 CEST

Mängden hushållsavfall minskar kraftigt. Hushållssoporna (kärl- och säckavfallet) har minskat med cirka 7 procent i januari 2009 jämfört med januari 2008. Grovavfallet, dvs. det som lämnas på kommunernas återvinningscentraler eller samlas in vid fastighet, har minskat med cirka 18 procent under samma period. Det visar en färsk undersökning från Avfall Sverige.

- Den övergripande politiken i EU och i Sverige går ut på att sopmängden ska minska, något också vi arbetar för. Det är uppenbart att det sker nu, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

Den senaste tiden har det rapporterats om minskade mängder avfall från företag, så kallat industriavfall. Avfall Sveriges undersökning visar nu att även hushållsavfallet från bostäder och verksamheter minskar. Men främst minskar alltså grovavfallet.

De senaste årens trend med ständigt ökade avfallsmängder verkar nu har brutits. Minskningen är en följd av lågkonjunkturen. Minskad konsumtion leder till minskade mängder avfall. Den stora minskningen av grovavfall beror bland annat på att renoverings- och underhållsarbete i bostäder har minskat. Möbler och andra inventarier byts ut i mindre omfattning. Folk är helt enkelt mer benägna att hålla igen på konsumtionen i sämre tider.

- Det finns ett tydligt samband mellan konjunktur, konsumtion och avfall och det är inget nytt. Det som är unikt är att avfallsmängderna fallit så kraftigt och snabbt. Detta sker dock från en historisk hög nivå de senaste åren, säger Weine Wiqvist.

- I stort sett allt hushållsavfall tas till vara och nästan inget slängs på "soptippen", avslutar Weine Wiqvist.

Underlaget bygger på uppgifter från hälften av Sveriges kommuner, som representerar två tredjedelar av befolkningen. Avfall Sveriges årliga statistik över behandlade mängder redovisas i juni.

Bildtext till diagram:

Den vänstra stapeln i de båda diagrammen visar kvartal 3 år 2008 jämfört med samma period 2007. Stapeln i mitten visar kvartal 4 år 2008 jämfört med samma period 2007 och den högra stapeln är en jämförelse mellan januari 2009 och januari 2008.

För ytterligare information kontakta Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist, mobil: 0708-93 15 99, e-post: weine.wiqvist@avfallsverige.se eller Anna-Carin Gripwall, mobil 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se