Stockholms stad

Kraftigt ökad investeringsvolym i allmännyttan under 2004

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 16:06 CET

Under veckan har de allmännyttiga bostadsbolagen lagt fast verksamhetsplanerna för 2004. Mellan 2003 och 2004 sker en kraftig höjning av investeringsnivån. Satsningarna på nyproduktion mer än fördubblas för de tre kommunala bostadsbolagen till nästa år. Detta skapar också ett stort antal nya arbetstillfällen inom byggsektorn.

- Vi vill från stadens sida gå före och satsa även när resten av branschen tvekar säger Roger Mogert, gatu- och fastighetsborgarråd (s) och ordförande i Svenska Bostäder. I Svenska Bostäder nästan tredubblar vi investeringarna på nybyggnation.

Investeringarna i ny-, till- och ombyggnad mer än fördubblas totalt i de tre kommunala bostadsbolagen, från 1.282 mnkr under år 2003 till 2.643 mnkr under 2004. Även satsningarna på underhåll ökar under nästa år. Framförallt är det upprustning av det äldre befintliga fastighetsbeståndet. Största ökningen sker hos Familjebostäder, som nästan fördubblar sina underhållssatsningar under 2004 jämfört med 2003.

- Vi satsar på att stadens kommunala bostadsbolag ska vara landets bästa fastighetsförvaltare. Under kommande år ska vi både utveckla och utöka beståndet säger Roger Mogert, gatu- och fastighetsborgarråd (s) och ordförande i Svenska Bostäder.

Under 2003 hamnar de tre kommunala bostadsbolagens totala investeringarna, inklusive underhåll, på nivån 2.585 mnkr. År 2004 motsvarande siffra för entreprenadarbeten som ska utföras 4.149 mnkr.

- Satsningarna betyder också ett stort antal arbetstillfällen inom byggsektorn. Detta är speciellt viktigt nu när många upplever att Stockholmskonjunkturen är i ett vänteläge, säger Teres Lindberg, arbetsmarknads- och integrationsborgarråd (s).

Gatu- och fastighetsroteln, Claes Thunblad, Telefon: 070-47 29 308