Botkyrka kommun

Kraftigt positivt resultat för 2006

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:16 CET

Pressmeddelande
Kommunledningsförvaltningen
Kicki Morsing
07-02-23
________________________________

För tolfte året i rad kan Botkyrka kommun redovisa ett positivt ekonomiskt resultat. Resultatet är preliminärt 182 miljoner kronor vilket är drygt 171 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet.

Huvudförklaringen till det goda utfallet är högre skatteintäkter än beräknat och att nämnderna redovisar överskott i förhållande till sina budgetar. Genom att vi inte budgeterar några intäkter från kommunens pensionsavkastning har årets avkastning, som uppgår till 43 Mkr, också bidragit till det positiva utfallet.

- Det här positiva resultatet för tolfte året i rad visar att det går utmärkt att förena en god kommunal service till invånarna med ett hållbart ekonomiskt ansvarstagande, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren.

För ytterligare information om Botkyrkas preliminära bokslut, se det bifogade dokumentet eller kontakta ekonomichef Rolf Gustafsson, telefon 0734-21 85 61, e-post rolf.gustafsson@botkyrka.se


Bokslutskommuniké 2006 (19.5 kB) <http://www.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=46349>

Bokslutskommuniké 2006 (85.0 kB) <http://www.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=46348>