Kraftö Vind

Kraftö Vind reser mast i Kalmar

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 11:25 CET

I veckan restes masten som ska mäta vinden i vindkraftprojketet Mjödehult – Harstensbo utanför Påryd, Kalmar. Masten och vindmätningen är en viktig milstolpe i projektet som beräknas försörja 20 000 hushåll med miljövänlig el och skapa nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter i regionen.

I den planerade vindkraftsparken Mjödehult – Harstensbo har nu Kraftö Vind rest den 100 meter höga masten. Flera intresserade markägare var på plats när masten monterades med hjälp av helikopter. Masten, som utgör en milstolpe i projektet, registrerar vinden på olika höjd med avseende på vindstyrka, turbulens och vindriktning.

”Med masten kan vi verifiera våra beräkningar och optimera valet av vindkraftsleverantör med hänsyn till vindförhållandena på det projekterade området. Man kan säga att vi trimmar parken för optimal energiproduktion”, säger Daniel Pettersson, tekniskt ansvarig för projektet på Kraftö Vind.

Vindkraftsprojektet Mjödehult – Harstensbo ingår i Kraftös mål att inom en femårsperiod bygga 600 vindkraftverk i Sverige. I projektet planeras för 18 verk med en effekt på 2-3 MW. Totalt beräknas vindkraftsparken producera närmare 100 GWh per år vilket motsvarar hushållsel till ca 20 000 hushåll.

När allt står klart kommer den totala investeringen att uppgå till ca 600 miljoner kronor. Kraftös förhoppning är att en del av de framtida ägarna tillsammans med Kraftö och huvudägaren, det schweiziska energibolaget Alpiq, kommer vara lokala företag och närboende.

Kraftö Vind är en av Sveriges snabbaste växande projektörer av vindkraftparker med över 1800MW i projektportföljen. Bolaget har en affärsmodell som tillgodoser markägarens intresse och säkerställer vindkraftetableringar med de bästa förutsättningarna, både vad gäller vind och lönsamhet.

Kraftö har kontor i Stockholm, Lund och Skellefteå, och ägs av grundarna samt av irländska WER, Wind Energy Resources Ltd.