Kraftringen Service AB

Kraftringen Service och Staffanstorps kommun i skötsel- och underhållsavtal

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 11:35 CET

Kraftringen Service får ansvar för skötsel och underhåll av Staffanstorps kommuns offentliga belysning.

Offentlig belysning är ett av Kraftringen Service prioriterade entreprenadområden. Företaget har lång och bred erfarenhet från belysningsprojekt.

- Det är tillfredsställande att i hård konkurrens vinna ett så pass stort uppdrag som detta är. Att få möjlighet att bli kommunens entreprenör inom offentlig belysning de kommande åren känns mycket roligt. Det medför naturligtvis också ett stort ansvar, säger Mikael Olsson, vd för Kraftringen Service AB.

Kraftringen Service ska ansvara för skötsel och underhåll av den kommunala offentliga belysningen inom kommunen, vilken omfattar cirka 6 000 belysningspunkter med tillhörande kabelnät m.m.

- Det känns bra att Kraftringen Service har upphandlats som entreprenör för flera år framåt. Vi har god erfarenhet av företaget och ser fram emot vårt samarbete, säger Kerstin Jensen, entreprenadingenjör för Staffanstorps kommun. 

Kraftringen Service utför idag liknande uppdrag åt flera kommuner och privata aktörer inom Skåne, Blekinge och Kalmar.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Olsson, vd för Kraftringen Service AB, 070-271 09 04 mikael.olsson@kraftringen-service.se
Kerstin Jensen, entreprenadingenjör Staffanstorps kommun, 046-25 11 00kerstin.jensen@staffanstorp.se

KRAFTRINGEN SERVICE AB är ett bolag inom Lunds Energikoncernen AB (publ) och ägs, via holdingbolaget Kraftringen AB, av fyra skånska kommuner och då till 82,4 % av Lunds kommun, 12,0 % av Eslövs kommun, 3,5 % av Hörby kommun samt 2,1 % av Lomma kommun. Kraftringen Service är Lunds Energikoncernens entreprenadföretag.  Läs mer på www.kraftringen-service.se.