Svenska FSC

Kraftsamling kring ansvarsfullt skogsbruk

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2012 16:53 CEST

För första gången samarbetar Arla, ICA, Tetra Pak, Svenska FSC och Världsnaturfonden WWF för att öka kännedomen om skogsmärkningen Forest Stewardship Council, FSC. Ökad kunskap om FSC ska hjälpa konsumenterna att göra aktiva val som är bra för miljö och människor. Samarbetet inleddes fredag den 28 september.

Andelen FSC-märkta produkter ökar, men en ny undersökning visar att bara 14 av 100 svenskar vet att skogscertifieringen FSC betyder att råvaran kommer från skogsbruk som skyddar höga miljövärden, motverkar avskogning och värnar mänskliga rättigheter. Svenska FSC:s mål är att minst 20 av 100 svenskar ska känna till FSC om två år.

– Samarbetet förstärker på ett unikt sätt våra möjligheter att nå ut till svenska konsumenter, säger Lina Bergström, verksamhetschef för den ideella föreningen Svenska FSC.

Världsnaturfonden WWF har i många år varit en drivande part i utvecklingen av FSC.

– FSC är ett viktigt verktyg för företag och konsumenter som vill bidra till en bättre framtid för världens skogar och motverka skogsskövling. WWF ser det som mycket viktigt att fler företag och konsumenter ställer krav på de trä- och pappersprodukter de köper, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF Sverige.

De företag som deltar i samarbetet har redan gjort egna och ambitiösa satsningar på FSC:

• 2012 kommer Tetra Pak att sälja 250 miljoner FSC-märkta förpackningar i Sverige.

– Vi ser ett behov att ge våra kunder möjligheter att kommunicera med konsumenter runt fördelarna med ansvarsfullt brukade förnybara material. FSC-märkningen, som idag globalt finns på över 20 miljarder av våra förpackningar årligen, är det perfekta sättet att åstadkomma just detta, säger Erik Lindroth, miljödirektör Tetra Pak Norden.

• Cirka 300 miljoner Arlaförpackningar på den svenska marknaden kommer i år att vara FSC-märkta.

Arla:s ambition är att all vätskekartong ska vara FSC-märkt på de marknader där Arla finns idag. – Vi bryr oss inte bara om mjölken, utan vill även att våra förpackningar ska vara tillverkade på ett ansvarsfullt sätt. I vår miljöstrategi ingår att ta ansvar för leden både före och efter oss själva. Därför är det ett naturligt steg för Arla att välja FSC-märkt förpackningsmaterial. Sen är det vår förhoppning att konsumenterna ser till att återvinna förpackningarna också, säger Kjell Lundén Pettersson, hållbarhetsexpert, Arla.

• ICA säljer varje år cirka 10 000 ton FSC-märkt grillkol och ökar kontinuerligt tillgången på certifierade varor i hela sitt sortiment.

– ICAs strävan att tillhandahålla trä- och pappersvaror som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk bottnar i vår vilja att hjälpa våra kunder att göra medvetna val, men även att minska vår egen – och våra leverantörers – miljöpåverkan. Genom att välja FSC-märkta produkter och förpackningar bidrar vi i arbetet för att uppnå ett skogsbruk som tar hänsyn till både miljön och sociala förhållanden, säger Maria Smith, miljöchef ICA Sverige AB.

FSC är ett globalt system för ansvarsfullt skogsbruk, med regler som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt lönsamt skogsbruk. Svenska FSC lanserade den 28 september en ny hemsida och nytt material som visar hur FSC gör skillnad.

– Kännedomen om och efterfrågan på FSC ökar i hela världen. På södra halvklotet och särskilt i Afrika och Sydamerika har FSCsystemets sociala dimension förhållandevis större betydelse än i länder på norra halvklotet där miljöaspekterna upplevs som viktigare, säger Kim Carstensen, tillträdande VD för Internationella FSC.

För ytterligare information kontakta: Svenska FSC: Lina Bergström, Verksamhetschef, 070-146 38 67, Arla: Kjell Lundén Pettersson, Hållbarhetsexpert, Arla Foods, 070- 689 50 86, ICA: Maria Smith, Chef Miljö & Socialt ansvar, ICA Sverige AB, 076-145 28 20, Tetra Pak: Erik Lindroth, Miljödirektör, Tetra Pak Norden, 073-336 59 96, Världsnaturfonden WWF: Håkan Wirtén, Generalsekreterare, WWF Sverige, 070-565 45 15.

Forest Stewardship Council, FSC, är en oberoende, internationell, medlemsorganisation som arbetar med certifiering av skogsbruk och skogsprodukter. Systemet är globalt, marknadsdrivet och tredjepartskontrollerat.
Reglerna slår vakt om skogens uthålliga produktionsförmåga, rika växt-och djurliv och sociala värden. Intressenter från företag, miljöorganisationer och sociala organisationer utvecklar tillsammans reglerna, med lika röststyrka. Svenska FSC förvaltar FSC:s märke på den svenska marknaden.