Svensk Energi

Kraftsamling kring förnybart förstärks med Gunnar Fredriksson

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2012 09:14 CET

Svensk Energi kraftsamlar kring området förnybart och förstärker arbetet kring kraftslag som vi kan komma få se mer av i framtiden - främst vindkraft, vågkraft och solkraft. Som del i den satsningen anställs Gunnar Fredriksson, vice VD i Svensk Vindenergi, och en av dem som startade den branschföreningen.

Gunnar Fredriksson, som tillträder under första kvartalet nästa år, får den samordnande rollen kring förnybart utöver vårt redan starka arbete inom vattenkraften. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, är glad över rekryteringen:

– Det krävs kraftfulla insatser, och helt nya tag, runt området förnybart. De allvarliga klimatförändringarna måste tacklas med större tyngd än hittills. Där har energibranschen sedan lång tid tagit en aktiv roll. El och fjärrvärme har nu blivit 95 procent fri från fossila bränslen och har således en klimateffektiv produktion. Branschen har klimatet som prioritet ett. Med en ökad tydlighet från branschens sida har vi bättre möjligheter att få opinionsbildarnas och beslutsfattarnas öron. Det är ett ansvar vi har inte minst för kommande generationer.

- Branschens vision, ”Med el gör vi allt möjligt”, innefattar byggstenen ”Vi bygger det hållbara samhället”. För att nå målet har alla produktionsslag sin roll att spela - men det fordras att allt sätts ihop till en fungerande helhet. Detta är en stor utmaning. Samhället är inte betjänt av att dessa frågor drivs var och en för sig utan det måste göras på ett smart sätt. I detta ligger naturligtvis inte endast förutsättningarna för förnybar produktion av el utan också hur dessa olika kraftkällor – gamla som nya - kan samspela och hur elnätet ska utformas.

Gunnar Fredriksson, för närvarande vice VD och Senior Advisor på Svensk Vindenergi, säger så här:

- Jag ser fram emot detta arbete med skräckblandad förtjusning. Det är ett så viktigt arbete, med så många facetter att jag nu knappast kan se alla de fantastiska möjligheter det innebär. Troligen ser jag heller inte alla blindskär som vi kan råka ut för på vägen. Jag är dock övertygad om att jag kommer att få god hjälp i arbetet av alla dem som arbetar för ett mer hållbart samhälle. Det kommer att behövas.

Gunnar Fredrikson är disputerad biolog och har tidigare arbetat på miljödepartementet bland annat med vattenkraft efter det var han på Riksantikvarieämbetet. Sedan år 2001, då han startade den branschorganisation som nu är Svensk Vindenergi, har han arbetat där.

Svensk Energi förstärker nu arbetet inom området förnybart och vill ta en aktiv roll och vara en tydlig röst i debatten. Gunnar Fredriksson igen:

– Jag vill vara med och arbeta proaktivt och bidra till utvecklingen av energisystemet och därigenom ge goda förutsättningar för förnybar produktion. Det innebär även att undersöka möjligheterna för nya tekniker att utvecklas som en del av det framtida energisystemet. För att lyckas kommer arbetet att kräva samverkan med andra.

 
Kontaktperson: Kjell Jansson, Svensk Energis vd, kjell.jansson@svenskenergi.se,
mobil 0705-848481

Gunnar Fredriksson, Svensk Vindenergi, gunnar.fredriksson@svenskvindenergi.se,
mobil 0707-514024

Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, kalle.karlsson@svenskenergi.se,
mobil 0703-3017368