Kvinnoforum

Kraftsamling mot människohandel

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 10:00 CEST

- Unga kvinnor som utnyttjas i sexslaveri i Sverige får inte ett värdigt stöd här. Bristen på samordning och ansvarsfördelning mellan myndigheter och organisationer leder till att kvinnorna far onödigt illa. Nu tar vi ett första steg för att förbättra detta, säger Carolina Wennerholm, Kvinnoforums projektledare för det nystartade projektet ”Samverkan för stöd till människor utsatta för människohandel”.

Kvinnoforum har i samarbete med åtta myndigheter fått medel från Europeiska Flyktingfonden (EU) för att förbättra stödet till de kvinnor som utsätts för handeln samt för att effektivisera arbetet mot människohandel.

Rikskriminalpolisen uppskattar att mellan 200 och 500 kvinnor förs in till Sverige varje år för att utnyttjas i människohandel. Omkring hälften av dem utnyttjas i Stockholmsområdet.

I en undersökning 2002 presenterade Kvinnoforum att det hos nyckelpersoner inom både myndigheter och organisationer finns ett engagemang att ge stöd till kvinnor, män, flickor och pojkar utsatta för handeln. Men det saknas rutiner, samordning, kunskap och tydlighet i ansvarsfördelning mellan berörda aktörer. Juridiska oklarheter kring uppehållstillstånd, betalningsansvar m m försvårar dessutom arbetet.
- Det är inte så konstigt att vi saknar rutiner. Människohandel är fortfarande ett relativt nytt fenomen i Sverige, men det är kvinnorna som far illa av det, säger Agneta Borg, chef på Uppsökarenheten på Stockholms Socialtjänst som ingår i projektet.

Övriga deltagare i arbetet är eniga om vikten av projektet.
- Det är helt nödvändigt med samordning om vi effektivt ska kunna motarbeta människohandel och för att kvinnorna inte ska bli dubbelt utsatta, säger Margareta Berglind, Enhetschef på Migrationsverket som tagit initiativ till projektet i början av året.

Kajsa Wahlberg, på Rikskriminalpolisen beskriver den situation som ofta uppstår i polisens arbete.
- Som det är idag får vi ägna mycket tid och engagera oss i att lösa frågor kring boende och socialt stöd för flickorna. Tyvärr blir lösningarna ad hoc.

Anna Lena Nilemar, Åklagarmyndigheten, håller med.
- För att kunna genomföra en rättegång mot handlarna är kvinnorna centrala, men vi har problem med att ofta är kvinnorna illegalt i Sverige. Då blir det problem med tillståndsfrågan och de måste lämna landet efter bara några dagar. Sen behöver de komma tillbaka och då har vi problem med boendet och vem som ska betala. Det är en mängd praktiska frågor som behöver lösas för att kunna genomföra rättsprocessen och där vi är beroende av andra aktörer.

Kvinnoforum och de åtta samarbetsparterna tar nu ett samlat grepp om frågan. I arbetet ingår en blandning av myndigheter där några har nationellt uppdrag och de andra är operativt ansvariga i Stockholm. Projektet ska dels lösa praktiska problem utifrån dagens situation och samtidigt verka för förändring på lång sikt. En viktig del av arbetet är praktisk. Till exempel är det viktigt att upprätta kontakter på respektive myndighet, inom vården och bland organisationer som kan erbjuda boende av olika form, psykosocialt stöd, samt listor på bra advokater och tolkar m m. Det måste klargöras vem man kontaktar var. En annan viktig del är att få kontakt och fungerande relation med organisationer som kan fylla en lucka vad gäller framför allt det sociala stödet till kvinnorna. Därför har projektet knutit till sig en grupp där organisationer som kvinnojourer, invandrarorganisationer från de berörda länderna, socialt verksamma organisationer i Stockholm och andra ingår.

Projektet är inriktat på Stockholm men förhoppningen är att dessa erfarenheter kan spridas till andra delar av landet. Därför är det viktigt att även de nationella myndigheterna är med i hela processen.

- Sverige har utmärkt sig för att driva frågan om människohandel ideologiskt och satsat medel på informationskampanjer och på bistånd. Det är jätteviktigt. Men det är inte klokt att vi inte prioriterar och har medel för att stödja flickorna och kvinnorna som utnyttjas i Sverige. Alla vi som arbetar med detta har vetat i många år hur otillräckliga vi är på att ta hand om denna utsatta grupp. Det är dags att ändra på det nu, säger Carolina Wennerholm, Kvinnoforum.

Projektet har en egen hemsida www.qweb.kvinnoforum.se/swedish/trafficking/samverkan med unik information om människohandel, nationellt och globalt.

I projektet medverkar:
Migrationsverket, Rikskriminalpolisen, Socialtjänstförvaltningen i Stockholm, Socialstyrelsen, Transkulturellt Centrum, Stockholms Läns Landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län, Åklagarmyndigheten och Kvinnoforum

Kontakt:
Carolina Wennerholm, Projektledare, carjo@kvinnoforum.se, 08-56 22 88 00/27, mob 0733 842 461
Michael Fuchs, Presschef, micfu@kvinnoforum.se, 08-56 22 88 00/10

Mer information om projektet: www.qweb.kvinnoforum.se/swedish/trafficking/samverkan

Kvinnoforum, grundat 1988, är ett idéburet kunskapsföretag som arbetar med information, utbildning, forskning, klientarbete och förändringsarbete för att förbättra villkoren för kvinnor ur ett genderperspektiv. Kvinnoforum har drivit verksamhet mot människohandel i Östersjöregionen sedan 1997.