Riksantikvarieämbetet

Krafttag för att skydda Ales stenar

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 10:00 CEST

Sveriges mest besökta fornlämning, Ales stenar besöks årligen av minst 400 000 besökare. Slitaget på platsen har varit hårt och sedan hösten 2002 har försök gjorts för att återställa skadorna, vilket var svårare än man trott. För att ha kontroll över antalet besökare och på så vis begränsa slitaget har Riksantikvarieämbetet tvingats besluta om en avgift under högsäsongen.
– Det är tråkigt att vi behöver hägna in området. Men vårt uppdrag är att vårda och bevara fornminnet för kommande generationer, säger Robert Danielsson, fornminnesvårdare och fastighetsförvaltare på Riksantikvarieämbetet.

Trots den nyligen genomförda restaureringen är besökstrycket allt för stort för att fornlämningen inte ska få bestående skador. Marken består till stora delar av sand med torrängsvegetation. Det innebär att marken är extra känslig för slitage under den torra högsommarperioden då flest turister besöker fornlämningen.

Beslutet om att skydda platsen från ytterligare slitage innebär att tillgängligheten är begränsad under den mest besökta perioden, mellan den 1 juli till och med den 31 augusti. Besökare är välkomna till platsen mellan klockan 9.00 och 18.00. Vid entrén får man betala en avgift, 10 kronor för vuxna och 5 kronor för barn och för besökare i större grupp. För den symboliska avgiften får besökaren informationsmaterial och möjlighet att gå en guidad visning.

Ales stenar anses som en av landets viktigaste fornlämningar. Därför förvaltas platsen av Riksantikvarieämbetet som är den myndighet som har som uppdrag att bevara och skydda fornlämningar.

För ytterligare information, kontakta:
Fornminnesvårdare/fastighetsförvaltare, Robert Danielsson, tel. 08-5191 8102 mobil 0708-83 80 26
robert.danielsson@raa.se
Sune Lindkvist, enhetschef Antikvarisk-tekniska avdelningen, mobil: 0708-83 80 01
sune.lindkvist@raa.se
Ulrika Salander, presschef,
tel 08-5191 8018, mobil 0708-83 89 24
ulrika.salander@raa.se