Nyköpings kommun

Krafttag mot gässen i hamnområdet

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 10:34 CEST

Nu tar Nyköpings kommun krafttag för att bli av med det stora antalet gäss som håller till i hamnområdet.

Problemen med fågelspillning, fjäder och mängden med fåglar har trots försök att få bort gässen blivit större.

Exempel på åtgärder som sätts in:
- Uppsättning av staket och plantering av buskar som hindrar gässen från att gå direkt ur vattnet till gräsytorna.
- Bibehållande och plantering av vass.
- Uppsättning av hinder som försvårar för gässen att komma upp på bryggorna.
- Skapande av kuperad terräng och plantering av buskar för att försvåra start, landning och sikt.
- Ordna aktiviteter som stör fåglarna, med människor och djur som rör sig i området.
- Locka fåglarna till mindre känsliga områden genom att lägga ut foder här.
- Jakt som kompletteras med knallskott. Jakt på kanadagås och grågås är tillåten under vissa perioder. Den vitkindade gåsen kan jagas efter tillstånd från länsstyrelsen.

Krafttag
Nyköpings kommun har bildat en särskild arbetsgrupp som ska jobba med åtgärder för att begränsa problemet med gäss i hamnområdet.
- Vi är fast beslutna att begränsa problemet med gässen som smutsar ner och besvärar besökare i området, säger Eric Lindström, som är sammankallande i gruppen. Under årens lopp har vi prövat en rad åtgärder, men nu är det dags att ta krafttag mot fåglarna som av många upplevs som en stort problem.

Ett problem som Nyköpings kommun delar med en rad kommuner, t ex Strängnäs, Karlskrona och Landskrona.

Flyttar
De flesta gässen flyttar till andra trakter under oktober/november till mars/april. Det är under denna period som kommunen kommer att bygga upp staket och andra hinder, plantera buskar och iordningställa jordvallar mm. Samtidigt utreds möjligheterna att uppmuntra aktiviteter i området som stör fåglarna, allt från boule och basket till badminton och volleyboll.

Frågor om kommunens åtgärder för att få bort gässen, kontakta Eric Lindström, Tekniska divisionen, tfn 0155 – 24 81 53.