Länsstyrelsen i Kronobergs län

Krafttag mot övergödning genom LOVA-pengar

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 07:03 CEST

Nu beviljar Länsstyrelsen i Kronobergs län 3 200 000 kronor för Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA) till Växjö och Lessebo kommuner. Syftet är att minska övergödning i sjöar och vattendrag och båda projekten planeras att genomföras 2018 – 2020.

Växjö kommun får bidrag på totalt 2 400 000 kronor för fosforfastläggning i Växjösjön. I Växjösjön är det mest uppenbara miljöproblemet övergödning. Syftet med åtgärden är att Växjösjön ska få större siktdjup, minskad algblomning och bidra till mindre näringsbelastning på nedströms liggande vattenområden.

Lessebo kommun beviljas bidrag på totalt 800 000 kronor för VA-planering i kommunen. Syftet med projektet är att skapa en långsiktigt hållbar försörjning och hantering av vatten och avlopp i kommunen. Flertalet sjöar och vattendrag i Lessebo kommun har övergödningsproblem och åtgärden är ett viktigt bidrag till att minska övergödningsproblematiken och belastningen på sjöar och hav.

- Det här är två viktiga projekt som kommer göra stor nytta i de båda kommunerna. Genom bidragen ges bra förutsättningar för ett fortsatt och långsiktigt arbete med att motverka övergödning, säger Åsa Fredriksson, vattenvårdshandläggare Länsstyrelsen Kronoberg.

Om LOVA-bidraget

LOVA är ett statligt bidrag för lokala vattenprojekt där utbetalning av medel beslutas av länsstyrelsen. Syftet med LOVA-bidraget är att genomföra kostnadseffektiva åtgärder som minskar transporten av kväve och fosfor till havet och därmed minskar övergödning i sjöar och vattendrag.

Kontakt

Åsa Fredriksson, vattenvårdshandläggare Länsstyrelsen i Kronobergs län
010-223 71 78, asa.fredriksson@lansstyrelsen.se

Jan Grosen, chef Vattenvårdsfunktionen Länsstyrelsen i Kronobergs län
010-223 71 80, jan.grosen@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se