Aktiebolaget Åkerikonsult

Krafttag mot ruffel- och bågverksamhet i åkeribranschen

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 13:28 CET

Idag har Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Företagarna träffat statssekreterare för fyra departement för att diskutera svensk åkerinäring och behovet av samordning i syfte att motverka illegala krafter. Det finns en växande och osund konkurrens inom åkerinäringen som alla berörda parter vill få bukt med. Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen har nyligen fått uppdraget att utreda samordningen mellan myndigheterna på åkeriområdet, vilket Sveriges Åkeriföretag välkomnar.

Sveriges Åkeriföretag har länge kritiserat myndigheternas tillsyn.

– Kontroller fungerar inte och är godtyckliga. Vi har länge drivit frågan om ordning och reda inom näringen. Seriösa åkare ska inte behöva se oseriösa aktörer ta deras uppdrag och komma undan med fusk och rena olagligheter, säger Johan Lindström, verkställande direktör i Sveriges Åkeriföretag.

Nu ser Sveriges Åkeriföretag att politiker och myndigheter börjar ta frågan på allvar.

– Nu hörsammas äntligen våra ansträngningar om att det behövs en ordentlig samordning myndigheterna emellan. Det fungerar skrämmande dåligt idag och kan bara bli bättre.

Sveriges Åkeriföretag avser att följa arbetet och föreslå konkreta åtgärder.

– Vi tänker följa samordningsarbetet på nära håll och tillsammans med Företagarna lämna synpunkter löpande och ge förslag på konkreta, actioninriktade åtgärder. Tillsammans med Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist förväntar vi oss inom ett halvår en avstämning där konkreta förslag presenteras, avslutar Lindström.

Mötet hölls på Näringsdepartementet. Förutom näringsministerns statssekreterare deltog även Infrastrukturministerns- och justitieministerns statssekreterare samt arbetsmarknadsministerns stabschef. Sveriges åkeriföretag representerades av verkställande direktör Johan Lindström och Magnus Falk, samt Företagarna av verkställande direktören Elisabeth Thand Ringqvist och Andreas Strömberg.

För mer information:

Johan Lindström, verkställande direktör, 070-548 98 48

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar.