Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Krafttag mot våldtäkt

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 13:37 CET

Riksorganisationen Män för Jämställdhet sluter upp bakom det aktuella uppropet till regeringen Krafttag mot våldtäkt, www.krafttagmotvaldtakt.se.

– Arbetet mot våldtäkt och sexuellt våld måste prioriteras högre än idag, säger Tomas Wetterberg, ordförande för riksorganisationen Män för Jämställdhet. Det finns brister i hela kedjan i myndigheternas arbete gällande våldtäkt.

– Män för Jämställdhet trycker särskilt på att det saknas en handlingsplan för det tidigt förebyggande arbetet, säger Tomas Wetterberg. Det måste till åtgärder som aktivt involverar män och pojkar på bred front om våldtäkterna ska kunna minskas.

Bakom uppropet Krafttag mot våldtäkt står Amnesty International, RFSU, Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund, Roks, Alla Kvinnors Hus, UNIFEM Sverige, RFSL, Sveriges Kvinnolobby och riksorganisationen Män för Jämställdhet.

Mer information:
Tomas Wetterberg, 070 515 7950
Klas Hyllander, organisationssekreterare, 0733 82 66 22