Leader Skånes Ess

Krafttag och kontaktknyteri inför fiskesäsongen

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 21:11 CET

Den 9 februari på Bäckaskog slott träffades ett antal drivna personer som tillsammans satsar på fisketurism inom kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Efter att ha hjälpt varandra med bland annat produktutveckling behövdes den inför säsongen 2013 intensifierade gemensamma marknadsföringen diskuteras. Lagom till starten av fiskesäsongen har nya sajten FishingParadise.se och en fiskefolder lanserats. Man kommer även inom kort producera kortfilmer och reportage till fiskemagasin.

Från morgon till eftermiddag pågick fisketräffen på Bäckaskog slott med ett 30-tal deltagare från samtliga fyra kommuner. Här fanns stuguthyrare och boenden som satsar på fiskegäster såsom Oretorps stuguthyrning, Karsholms gods, Furustadsgården, Rusthållaregården och givetvis Bäckaskog slott. Där var också mer renodlade fiskeentreprenörer som Skoogsgården, Ljungs Kula, Peters Trolling och Röena Sportfiske samt aktörer som erbjuder både fiske och andra upplevelser såsom Wetlandi och Glimminge Station.  På plats fanns även turistsamordnare från kommuner, fiskevårdsområden och Osby Naturbruksgymnasium.

Ännu fler kontakter knöts och många av aktörerna hittade ytterligare sätt att utveckla sina produkter, nya sätt att samverka och dra nytta av varandra. Exempelvis finns planer för ett av områdets put&take-vatten att samverka med exklusiva boenden och alternativa aktiviteter utöver fisket. En stuguthyrare såg fina möjligheter att erbjuda sina gäster olika typer av fiske i både rinnande vatten och vid kusten förutom sitt eget insjövatten. Sedan tidigare har man insett styrkan i att man inom det förhållandevis begränsade geografiska område de fyra kommunerna utgör har så många spännande och varierande vatten, anläggningar och upplevelser att erbjuda.  För en fisketurist är det breda fiskespektrat och lättillgängligheten en dröm.

För att visa på områdets fiskemöjligheter har en fiskesajt och folder tagits fram. FishingParadise.se är en sajt som tydligt åskådliggör hur fiskemöjligheterna ser ut i hela östra Skåne; alltifrån färdiga paket till fiskevatten och arter. Genom FishingParadise.se har man skapat en gränsöverskridande destinationsmarknadsföring från Ystad i söder till Osby i norr som klart visar vad området har att erbjuda för såväl sportfiskaren som familjefiskaren.

Den kompletterande foldern The Full Fishing Experience togs under senhösten 2012 fram i en pilotversion inför fiskemässor i Tyskland och Holland. Denna håller på att uppdateras och översättas till tyska för att under tidig vår tryckas i en ny, trespråkig upplaga (svenska/engelska/tyska). Därefter kommer det gå att hitta foldern på turistbyråerna och andra turisttäta ställen.

Som ett led i den fortsatta markandsföringen erbjuds nu deltagarna i nätverket att producera korta fiskereklamfilmer och reportage till fiskemagasin. Dessutom väntar fler mässor i Europa där intresset för den typ av fiske vi kan erbjuda i området är mycket stort.

Bifogas mailet:   - Fiskefoldern The Full Fishing Experience

  - Foto av “fiskestjärnorna”. Fotograf: Johanna Grundström

 

Kontaktuppgifter:

Mattias Holmquist, projektledare Fisketurism i samverkan, 0706-32 25 45, fiske.skanesess@leaderskane.se

Johanna Grundström, kommunikatör Leader Skånes Ess, 0727-22 99 50,kom.skanesess@leaderskane.se

Fisketurism i samverkan är ett projekt som får eu-stöd från Leader Skånes Ess. Tillsammans med det nationella turistfiskeprojektet SwedenFishing.com ska vi i Skånes Ess samverka för att sätta våra vackra vatten och driftiga entreprenörer på sportfiskets världskarta!

Samverkan, värdskapsmentalitet, kompetensutveckling, tillgänglighet, lokal förankring, hållbart fiske, naturvärden och entreprenörskap är projektets ledord.  Projektet löper fram till 2014.

www.FishingParadise.se    www.fiskaskanesess.se   www.leaderskane.se/skanesess

Leader Skånes Ess är det lokala leaderkontoret för kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Leader är en metod inom EU för lokal landsbygdsutveckling och kännetecknas av gränsöverskridande samarbete. Leader är också en del av det Svenska Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Leader är en fransk förkortning som står för "samverkande åtgärder för den ekonomiska utvecklingen av landsbygden" (Liaison entre actions de développement de l´economie rurale).

Läs mer på hemsidan: www.leaderskane.se/skanesess