Västra Götalandsregionen

Krafttag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att hindra spridning av resistenta bakterier

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 09:37 CEST

I dagarna inleds en utbildningskampanj riktad till samtliga ca 2 000 läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De får alla ett personligt brev från sjukhusledningen med information om hur sjukhuset ska möta det hot mot människors hälsa och en framtida effektiv vård, som den ökande förekomsten av resistenta bakterier utgör.


- Vi har vant oss vid att infektioner går att bota med antibiotika. Om förekomsten av resistenta bakterier ökar i nuvarande takt, riskerar vi att detta snart bara blir ett minne!, säger Christina Åhrén, verksam inom vårdhygien, en av de ansvariga bakom informationssatsningen.

Erfarenheter visar att den negativa trenden kan brytas genom rätt användning av antibiotika och att all vård bedrivs med god hygienisk standard.
-Att informera om Sahlgrenska Universitetssjukhusets nya övergripande riktlinjer för antibiotikabehandling av akuta infektioner och vårdhygieniska grundprinciper är målsättningen med kampanjen, fortsätter Christina Åhrén och tillägger:
-Sjukhusets experter på området, infektionsläkare och vårdhygieniker, har nu fått sjukhusledningens mandat att genomföra kampanjen.

Informationsarbetet fortsätter även under det kommande året. Effekterna kommer att följas upp genom fortlöpande analys av antibiotikaförbrukningen och förekomsten av resistenta bakterier på sjukhuset.

-Det är vår ambition och förhoppning att satsningen skall profilera vårt sjukhus som ledande vad gäller rationell antibiotikabehandling och vård av god hygienisk standard, säger kvalitetsdirektör Ing-Marie Bergbrant.
-Vi gör ju detta för att minska risken för patienterna att drabbas av resistenta bakterier, förtydligar Ing-Marie Bergbrant.

Kontaktperson: Hygienläkare Christina Åhrén, 031-342 46 37
Hygienläkare Ingemar Qvarfordt,031- 342 49 21 Kvalitetsdirektör Ing-Marie Bergbrant, 031-342 17 73