SKOOPI Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

Kramfors kommun skriver inte avtal med socialt arbetskooperativ

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 12:07 CET

Kooperativet Agnet, som var ett socialt arbetskooperativ i Karmfors hade funnits i 15 år, men efter en del problem med Kramfors kommun, så tvingades kooperativet lägga ner. Grels Johansson, ordförande i kooperativet, tycker det är tråkigt att Agnet nu måste lägga ner. Han säger dock att det inte fanns så mycket att välja på, enligt Allehanda.se, 29/1. Grels Johansson sitter även som förtroendevald i Kramfors kommun och som ordinarie ledamot i Kramfors kommuns Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnd.

Det fanns flera lösningar till hur Kooperativet Agnet skulle ha kunnat leva vidare och utvecklats om det funnits en vilja från kommunen att stödja alternativa verksamheter.

 -  Att kommunen kräver att få ordförandeposten i ett kooperativs styrelse, som i det här fallet, och sitta på två stolar är inte rätt sätt att utveckla alternativa verksamheter, säger Eva Carlsson, koordinator på Skoopi. Kooperativ Agnet, som är medlem i Skoopi, har vid flera tillfället bett Skoopi om råd om hur de ska få ett bra samarbete med kommunen.

Det behövs ett bra avtal med kooperativet där de får skäligt betalt för de tjänster de utför åt kommunen som arbetsträning och sysselsättning enligt Socialtjänstlagen. Detta skulle lätt kunna göras genom en direktupphandling eller upphandling med sociala kriterier som innebär att köparen av tjänsten lägger in sociala krav på hur verksamheten skall bedrivas. Det är fullt tillåtet att göra på det sättet, bland annat Arbetsförmedlingen har använt sig av sociala kriterier i upphandling av platser för arbetsträning och rehabilitering. 

- Kommunerna måste få respekt för att de sociala arbetskooperativen är egna företag och hjälpa till att utveckla dem, i stället för att se dem som kommunal verksamhet, menar Eva Carlsson.

Länk till artikel i Allehanda.se den 29 januari  http://allehanda.se/start/kramfors/1.1763581

 

Kontakt information:

SKOOPI                                         

Eva Carlsson, koordinator                                         

0708 52 10 70                        

E-post: eva.carlsson@skoopi.coop, www.skoopi.coop                                     

SKOOPI - sociala arbetskooperativens intresseorganisation, arbetar för att stödja sociala arbetskooperativ i Sverige. Genom SKOOPI bildas ett nätverk där kooperativen samarbetar och driver gemensamma frågor. SKOOPI har olika projekt där medlemskooperativen kan få utbildning och rådgivning för att utveckla sitt företagande. www.skoopi.coop