Cranab AB

Kranföretaget Cranab kraftsamlar i stor strukturaffär

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 15:20 CET

Krantillverkaren Cranab utanför Umeå gör en av de hittills största strukturaffärerna inom den skogstekniska branschen och skapar en koncern med utbud inom hela kedjan från markberedning till slutavverkning.

Cranab, som tillverkar kranar för skogsmaskiner i Vindeln utanför Umeå, har slutfört en större strukturaffär. Syftet med affären är att skapa en internationellt konkurrenskraftig företagsgrupp, med skogsteknikutbud inom hela kedjan från markberedning till slutavverkning. Andra skäl är ökad produktion och export, och att företaget vill driva på den redan inslagna vägen mot en miljödriven innovativ produktutveckling. Sammantaget innebär stukturaffären att Cranab AB via sina dotterbolag växer med cirka 50 medarbetare till cirka 200 och ökar omsättningen med cirka 100 miljoner kronor till cirka 350 miljoner kronor.

En del i strukturaffären består i att den svenska världsledaren Bracke Forest AB blir ett helägt dotterbolag i Cranab. Bracke Forest tillverkar maskiner för skogsföryngring och avverkning och har sin tillverkning i Bräcke utanför Östersund.

Genom ytterligare en del i affären blir italienska Fassi, som är en av världens största tillverkare av kranar för lastbilar, ny minoritetsägare i Cranab. Fassi-gruppen har sin verksamhetsbas i Bergamo i norra Italien.

Dessutom investerar Mittkapital, Ekonord och Inlandsinnovation ägarkapital i Cranab, vilket sker genom Z-forestab AB, som är de tre svenska investmentbolagens gemensamma ägarbolag.

Majoritetsägare i Cranab förblir alltjämt styrelseordförande Hans Eliasson och verkställande direktören Fredrik Jonsson.

‒ Genom affären tar vi ett mer samlat grepp kring ett breddat teknikerbjudande till skogsbruket och som genomsyras av en ökad efterfrågan på miljöhänsyn. Det känns fantastiskt att ha en världsledande grupp skogsteknikföretag som tillsammans skapar nya möjligheter för respektive affärsområde och företag, säger Fredrik Jonsson, vd för Cranab AB.

‒ Vi ser skogen som en viktig framtidsbransch och att få komma med som delägare i denna intressanta skogstekniska koncern är mycket värdefullt för oss, säger Giovanni Fassi, koncernchef för Fassi-gruppen.

I slutet av oktober köpte Cranab resterande aktier i skogsmaskintillverkaren Vimek, som därmed blev ett helägt dotterbolag.

För mer information:

Fredrik Jonsson, vd, Cranab AB, mobil 070-560 56 16, fredrik.jonsson@cranab.se

Giovanni Fassi, koncernchef, Fassi Group, giovanni.fassi@fassi.com, www.fassi.com

I Cranab-koncernen ingår företagen Cranab AB som tillverkar kranar, gripre, gräs- och buskröjningsaggregat, Vimek AB som tillverkar små skogsmaskiner samt Bracke Forest AB som tillverkar aggregat för markberedning, sådd och avverkning. Verksamheten bedrivs i Vindeln utanför Umeå, Västerbotten, och i Bräcke, Jämtland.

Läs mer på www.cranab.se, www.vimek.se och www.brackeforest.com

I Cranab-koncernen ingår företagen Cranab AB som tillverkar kranar, gripre, gräs- och buskröjningsaggregat, Vimek AB som tillverkar små skogsmaskiner samt Bracke Forest AB som tillverkar aggregat för markberedning, sådd och avverkning. Verksamheten bedrivs i Vindeln utanför Umeå, Västerbotten, och i Bräcke, Jämtland.