Folkpartiet

Krantz (fp) om socialförsäkringsutredningen: Reformer brådskar, annars hotar systemkollaps!

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 14:57 CET

Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna i riksdagen 061109


- Stor mänsklig utslagning och skenande kostnader; svart på vitt visar Anna Hedborg att de svenska socialförsäkringarna måste reformeras. Hennes rapport utgör en god grund för den parlamentariska utredning som ska tillsättas. Kravet på en utredning har drivits av folkpartiet under flera år. Vi är beredda att konstruktivt delta i arbetet med att under så stor politisk samsyn som möjligt skapa ett nytt, mer långsiktigt hållbart socialförsäkringssystem. Trygga sociala försäkringar är en hjärtefråga för liberaler.

Det säger riksdagsledamoten Tobias Krantz (fp), folkpartiets talesman i socialförsäkringsutskottet, i en kommentar till socialförsäkringsutredningens betänkande, som presenterades på torsdagen.

- Under en lång rad av år har antalet långtidssjukskrivna och förtidspensionerade ökat kraftigt. Det har lett till såväl mänskliga tragedier som ökande kostnader. I längden har utvecklingen inte varit hållbar; om ingenting görs hotar en kollaps för hela systemet. Anna Hedborgs analys bekräftar den bilden, säger Tobias Krantz.

- Till utredningens förtjänster hör också att den med kraft vill återupprätta arbetslinjen och att den slår vakt om principen om allmänna sociala försäkringar som ger skydd mot inkomstbortfall. Det ligger väl i linje med viktiga socialliberala värderingar. Det råder stor samhällelig uppslutning om att värna och utveckla de svenska socialförsäkringarna. Om det ska vara möjligt krävs nu rejäla reformer. Och det brådskar, säger Tobias Krantz.

Tobias Krantz
riksdagsledamot (fp)
0707-83 14 64
tobias.krantz@riksdagen.se

Viktoria Leigard
pressekreterare
0708-54 90 75
viktoria.leigard@riksdagen.se

Tobias Krantz hemsida finns här:
http://www.folkpartiet.se/krantz

Högupplöst bild på Tobias Krantz för fri publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=099373212513