Folkpartiet

Krantz: Har Nuder gått under jorden?

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2004 15:46 CEST

Tobias Krantz
Riksdagsledamot (fp)
070 - 783 1464

Niki Westerberg
Pressekreterare (fp)
070 - 937 1525

- Det offentliga samtalet om Sveriges nya grundlag får inte ta slut innan den ens har börjat. Regeringen måste, precis som flera riksdagspartier har gjort, tala om vilka frågor den prioriterar under den kommande översynen av den svenska författningen. Ge dig ut på banan i grundlagsdebatten, Pär Nuder!

Det säger riksdagsledamoten Tobias Krantz (fp), folkpartiets talesman i konstitutionsutskottet, i samband med att han väcker en interpellation till statsrådet Pär Nuder om regeringens strategi och prioriteringar i författningspolitiken.

- Folkpartiet har, precis som flera andra riksdagspartier, deklarerat vilka frågor som partiet kommer att fokusera under den översyn av regeringsformen som snart skall inledas. Tre aspekter bör, enligt folkpartiets mening, särskilt uppmärksammas. Det handlar om granskningen av den offentliga makten, det kommunala självstyrets ställning och medborgarnas individuella inflytande i demokratin. Konkret rör det sig bland annat om förstärkt lagprövningsrätt (författningsdomstol), skilda valdagar och ett mer renodlat personval, säger Tobias Krantz.

- Bortsett från lite prat för ett antal månader sedan om att en övergång från proportionella val till majoritetsval borde prövas har regeringen legat betänkligt lågt i den författningspolitiska debatten. Medan andra partier talar om vilka frågor som de prioriterar är det tyst om socialdemokraternas planer. Det stimulerar inte till den intensiva och engagerade diskussion om framtidens svenska grundlag som vårt land behöver, säger Tobias Krantz (fp).