Marine Stewardship Council

KRAV erkänner MSC-certifiering som grund för fartygscertifiering

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2018 09:34 CEST

MSC-certifiering blir till grund för KRAV-certifierade fiskefartyg i KRAV:s uppdaterade regler. I samband med denna förändring slopar KRAV den fiskekommitté som tidigare bedömt om fiskbestånden varit hållbara.

Till skillnad från när KRAVs regler skapades 2004 finns idag ett utbrett och etablerat system för bedömning av bestånd, fiskeförvaltning och minimal miljöpåverkan genom MSC-certifiering av yrkesfisken. Det finns alltså inte samma behov av en egen bedömning som tidigare.

”KRAV:s fiskekommitté har som beslutsunderlag bland annat använt MSC:s bedömningsunderlag och idag är alla de fiskbestånd som är KRAV-godkända inkluderade i en MSC-certifiering. Vi ser att detta kommer spara pengar och tid för de företag som önskar KRAV-certifiera sina fiskefartyg, då ingen extra utvärdering av beståndens hållbarhet kommer krävas”, Cecilia Lenbäck, Affärsområdeschef Livsmedel på KRAV.

Utöver MSC-certifieringen så ställer KRAV upp fartygskriterier för bland annat klimatpåverkan då bränsleförbrukningen per kilo landad fångst är reglerad.

”Vi välkomnar detta erkännande och samarbete. Ju fler vi är som arbetar för att förbättra tillstånden i våra hav gör att vi kommer ha fisk kvar i haven för kommande generationer. ” Minna Epps, Programdirektör MSC Östersjöregionen.

Om MSC-märket – blå fisk

Marine Stewardship Council (MSC) är en global, icke vinstdrivande organisation som administrerar världens ledande miljömärke för hållbart fiske och spårbara fiskprodukter. Produkter med det blå MSC-märket kan spåras tillbaka till ett hållbart fiske som ett oberoende organ har bedömt mot kriterierna i MSC:s miljöstandard för hållbart fiske. www.msc.org/se

Om ett fiske är hållbart eller inte kan bedömas oavsett storlek, geografi eller fiskemetod. Vår miljöstandard för hållbart fiske är vetenskapligt baserad. Yrkesfisken bedöms inom tre områden:

1.Hållbara bestånd

2.Minimerad påverkan på miljön

3.God fiskeförvaltning

MSC-certifierad fisk särhålls från icke-certifierad från fångst tills miljömärket sätts på förpackning eller meny. Alla som handhar fisken kontrolleras årligen av oberoende experter mot MSC:s spårbarhetsstandard.

Om KRAV

Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAVs uppdrag är att driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel. KRAVs regler för fiskefartyg inkluderar bl.a. begränsningar i godkända fiskemetoder samt klimatpåverkan då bränsleförbrukningen per kilo fångst är reglerad. Du kan läsa om Kravs regelverk här: http://www.krav.se/kravs-regler-2/kravs-regler/kommande-regler-2019-20/

Mer om KRAVs regeländringar inför 2019: http://www.krav.se/nyhet/kravs-regler-galler-langre-ger-utrymme-att-paverka-nya-eu-reglerna/


För mer information:

Kari Stange, Ansvarig för fiskefrågor Skandinavien och Östersjöregionen, kari.stange@msc.org, +46 (0) 76 777 7512

Madeleine Magnusson, Administrationsansvarig Skandinavien och Östersjöregionen, madeleine.magnusson@msc.org, +46 (0) 73 027 90 16

Om MSC

MSC är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret är även fullt spårbar till ett hållbart fiske.

Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar nästan nio miljoner ton årligen, vilket motsvarar nära 10 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 20 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se.