Neuroförbundet

Krav inför Designåret 2005: Bankomater, betalterminaler och biljettautomater måste passa alla konsumenter

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 08:28 CEST

– Många har svårt att använda dagens bankomater, biljettautomater och betalterminaler, ofta därför att de har ett funktionshinder. Det är oacceptabelt att dessa konsumenter begränsas alltmer i sitt dagliga liv i takt med att alltfler tjänster tillhandahålls av serviceautomater.
– Konsumentnytta och tillgänglighet måste vara utgångspunkter när service-automater ersätter personlig service med självbetjäning, säger Jan-Erik Nyberg från Sveriges Konsumentråd.

Mer än en miljon människor i Sverige mellan 16-84 år har funktionshinder. Sveriges Konsumentråds projekt om serviceautomater visar att många av dem har stora problem att använda nödvändiga serviceautomater för att ta ut pengar, betala matinköpen eller köpa biljetter. Problemen beror bland annat på automatens placering, tangentbordens utformning, läsbarheten och att gränssnittet inte går att anpassa till olika användare.

– Företagen måste bli bättre på att använda den kunskap och teknik som finns när de utformar och placerar serviceautomater så att de kan användas av alla, även konsumenter som har funktionshinder, säger Anne-Marie Nelander som är en av projektledarna för projektet Tillgängliga serviceautomater.

– Det krävs allmänna riktlinjer för tillgängligheten, men också egenåtgärder från företagens sida. Kunskapen om tillgänglighetsfrågor måste öka på lokal nivå, både hos politiker och företagare, säger Jan-Erik Nyberg, som också är projektledare.
–Det är också nödvändigt med fler internationella standarder för service-automaterna.

– Tillverkare och beställare av serviceautomater måste utgå från principerna för Design för alla, som innebär att produkter, tjänster och miljöer ska utformas så att de kan användas av så många som möjligt, säger Christina Wahrolin vice ordförande i Handikappförbundens samarbetsorgan.

– Kraven om Design för alla och ökad tillgänglighet är viktigt inför Designåret nästa år. Ska Sverige klara målet att göra hela landet tillgängligt för alla år 2010, måste politiker och företag börja nu, säger Anne-Marie Nelander.