Centerpartiet i Västra Götaland

Krav om snabbare insatstid för ambulansen - för vård på lika villkor i hela regionen

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 18:55 CET

Hälso- och sjukvårdsutskottet behandlade idag ärenden om den prehospitala vården. Centerpartiet hade ett eget yrkande som innebär en skärpning i förhållande till utredningen. Utredningen och det som också blev majoritetens beslut är att insatstiden max. ska vara 20 minuter för 90 procent av invånarna inom ett ambulansområde. 

- Jag föreslog istället att insatstiden om max 20 minuter ska gälla för varje kommun, vilket hindrar att det accepteras en lägre ambitionsnivå i glesare områden, som det i praktiken blir om man utgår från ambulansområdena som är mycket större, säger Cecilia Andersson, (C)  Hälso- och sjukvårdsutskottet.

- Vi ska ha likvärdig vård i hela regionen och majoritetens (s+mp+v+svg) förslag innebär i praktiken ingen skärpning i vissa geografiska områden, säger Cecilia Andersson,.

- Det är bra att utredningen ställer samman krav i hela regionen men då måste det också vara en skärpning av ambitionsnivån i alla geografiska områden, säger Cecilia Andersson. 

Utredningen är mycket och pekar på en rad förbättringsområden och höjda ambitionsnivåer. Utvecklingen med diagnostisering och viss behandling på plats hemma hos patienten eller på vägen in i ambulansen är positiv. Förslaget innebär att 90 procent ska få bedömning redan i ambulansen, och att en stor andel av dessa slipper vänta på att bedömningen på akuten. Istället kan en stor andel komma direkt till mottagning eller avdelning. En stor förbättring inte minst för våra äldre patienter, avslutar Cecilia Andersson

Bakgrund:

Utredningen om den prehospitala vården i Västra Götaland tillsattes efter uppdrag från den förra ledningen i regionen. Och bakgrunden var att det sker en mycket snabb utveckling inom området. Uppdraget omfattade att sätta en regiongemensam standards för vården, titta över organisationsformen samt inventera och beskriva uppdrag, stödfunktioner och samarbetsmöjligheter som finns med andra samhällsfunktioner som t.ex. hemsjukvården och räddningsverksamhet.

Cecilia Andersson representerar centerpartiet i Hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götlandsregionen. Hon är också ersättare i Regionstyrelsen.