Arbetsmiljöverket

Krav på förbättringar av socialsekreterarnas arbetsmiljö

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 14:06 CEST

Hög arbetsbelastning, tidspress, påfrestande klientkontakter samt hot och våldssituationer är exempel på risker som utmärker arbetsmiljön för landets socialsekreterare, visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av socialförvaltningen i ett 100-tal av landets kommuner.

Drygt hälften av de krav som ställts mot arbetsgivarna har inriktning på förebyggande åtgärder mot hot och våld.Läs rapporten på www.av.se
Catarina Edgar
Pressekr/Arbetsmiljöverket
730 99 99; 070-210 79 99