Europaparlamentet

Krav på ny lagstiftning för ekonomisk stabilitet

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 13:21 CEST

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att presentera ny lagstiftning för att reglera finansiella marknader, i synnerhet när det gäller hedgefonder och riskkapitalbolag. Ledamöterna vill ha större insyn när det gäller löner och bonussystem.


Ett initiativbetänkande från Poul Nyrup RASMUSSEN (PSE, DK) om hedgefonder och private equity antogs idag med 562 röster för och 86 emot. Samtidigt godkändes ett initiativbetänkande från kollegan Klaus-Heiner LEHNE (EPP-ED, DE) om transparens i institutionella investerares verksamhet. Båda dessa betänkanden åberopar Europaparlamentets rätt att, enligt artikel 39 i arbetsordning, uppmana kommissionen att lägga fram ett lagförslag.

Kommissionen bör, enligt ledamöterna granska "existerande gemenskapslagstiftning kring finansiella marknader för att identifiera eventuella luckor i regleringen av hedgefonder och private equity, och på grundval av denna undersökning lägga fram ett eller flera lagstiftningsförslag".

Europaparlamentet vill bland annat reglera kapitalkrav och etablera en mekanism för EU-tillsyn av kreditvärderingsinstitut. Kommissionen uppmanas titta på lagstiftningsåtgärder för värdering av illikvida finansiella instrument och "att skapa en harmoniserad EU-ram för venture capital och private equity, och särskilt att se till att små och medelstora företag kan få gränsöverskridande tillgång till sådant kapital, i enlighet med Lissabonagendan".

Europaparlamentet efterlyser full transparens för högt uppsatta chefers och nyckelpersoners ersättningssystem och understryker anställdas rättighet att bli informerade och rådfrågade när kontroll av företaget eller verksamheten överförs till en annan investerare, inbegripet hedgefonder och private equity.

Föredragande: Poul Nyrup RASMUSSEN (PSE, DK) och Klaus-Heiner LEHNE (EPP-ED, DE) Betänkande: A6-0338/2008 och A6-0296/2008 Beslutsförfarande: Initiativbetänkande Debatt: 22.9.2008 Omröstning: 23.9.2008

Sacharovprisets finalister 2008

Hu Jia, Alexsandr Kozulin och abbé Apollinaire Malu Malu har utsetts till finalister inför utdelningen av årets Sacharovpris. Priset är ett sätt för Europaparlamentet att främja och uppmärksamma kampen för mänskliga rättigheter och demokrati i världen. Utskotten för utrikesfrågor och utveckling utsåg gemensamt årets tre finalister bland åtta tidigare nominerade. Vinnaren avslöjas i mitten av oktober.

Presentation av de tre finalisterna (i alfabetisk ordning)

Hu Jia - kinesisk aktivist inom ramen för mänskliga rättigheter, miljöskydd och kampen mot AIDS. Hua Jia arresterades efter att ha talat om sitationen i Kina inför Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter den 26 november 2007. Han åtalades för anstiftan till omstörtande verksamhet och dömdes till tre och ett halvt års fängelse.

Alexsandr Kozulin - tidigare presidentkandidat i Vitryssland. Enligt motiveringen till Sacharovpriset "har Aleksandr Kozulin visat på stort mod genom att stå emot regimen och kämpa för tanke- och yttrandefrihet och grundläggande mänskliga rättigheter". Under presidentvalskampanjen 2006 blev han slagen, frihetsberövad och slutligen dömd till fem och ett halvt års fängelse.

Abbé Apollinaire Malu Malu - ordförande i den Demokratiska Republiken Kongos oberoende valkommission. Enligt motiveringen till Sacharovpriset lovordas "hans insatser för att upprätthålla dialog i stället för våld under Goma-konferensen [som syftade till att uppnå fred i norra och södra Kivu-provinserna] och för att ha använt sin visdom och erfarenhet till att förverkliga dessa principer genom hela i sin karriär".

20-års jubileum för Sacharovpriset

Europaparlamentets talmanskonferens utser vinnaren av Sacharovpriset i mitten av oktober och priset överlämnas i Strasbourg den 17 december. Utöver utnämningen mottar vinnaren 50 000 €. I år är det dessutom 20 år sedan Sacharovpriset delades ut för första gången till minne av den sovjetiske fysikern och politiske dissidenten Andrei Sacharov. Tidigare vinnare kommer att bjudas in till en särskild ceremoni för att uppmärksamma jubiléet den 16 december, dagen innan årets prisutdelning.

Tidigare vinnare av Sacharovpriset:

1988 Nelson Mandela och Anatoli Marchenko (postum)

1989 Alexander Dubcek

1990 Aung San Suu Kyi

1991 Adem Demaçi

1992 Las Madres de la Plaza de Mayo

1993 Oslobodjenje

1994 Taslima Nasreen

1995 Leyla Zana

1996 Wei Jinsheng

1997 Salima Ghezali

1998 Ibrahim Rugova

1999 Xanana Gusmão

2000 ¡Basta Ya!

2001 Izzat Ghazzawi, Nurit Peled-Elhanan och Dom Zacarias Kamwenho

2002 Oswaldo José Payá Sardiñas

2003 FN:s generalsekreterare Kofi Annan och alla FN-anställda

2004 Belarusian Association of Journalists

2005 Ladies in White, Hauwa Ibrahim, Reporters without Frontiers

2006 Alexander Milinkevich

2007 Salilh Mahmoud Osman

Från den 23.9.2008

Kontakt:

Anna Bäckman

Redaktion & Information

E-mail : press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (+32) 2 283 40 18

Mobil: (+32) 498 98 34 38