Europaparlamentet

Krav på ny lagstiftning för ekonomisk stabilitet

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 14:12 CEST

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att presentera ny lagstiftning för att reglera finansiella marknader, i synnerhet när det gäller hedgefonder och riskkapitalbolag. Ledamöterna vill ha större insyn när det gäller löner och bonussystem.


Ett initiativbetänkande från Poul Nyrup RASMUSSEN (PSE, DK) om hedgefonder och private equity antogs idag med 562 röster för och 86 emot. Samtidigt godkändes ett initiativbetänkande från kollegan Klaus-Heiner LEHNE (EPP-ED, DE) om transparens i institutionella investerares verksamhet. Båda dessa betänkanden åberopar Europaparlamentets rätt att, enligt artikel 39 i arbetsordning, uppmana kommissionen att lägga fram ett lagförslag.

Kommissionen bör, enligt ledamöterna granska "existerande gemenskapslagstiftning kring finansiella marknader för att identifiera eventuella luckor i regleringen av hedgefonder och private equity, och på grundval av denna undersökning lägga fram ett eller flera lagstiftningsförslag".

Europaparlamentet vill bland annat reglera kapitalkrav och etablera en mekanism för EU-tillsyn av kreditvärderingsinstitut. Kommissionen uppmanas titta på lagstiftningsåtgärder för värdering av illikvida finansiella instrument och "att skapa en harmoniserad EU-ram för venture capital och private equity, och särskilt att se till att små och medelstora företag kan få gränsöverskridande tillgång till sådant kapital, i enlighet med Lissabonagendan".

Europaparlamentet efterlyser full transparens för högt uppsatta chefers och nyckelpersoners ersättningssystem och understryker anställdas rättighet att bli informerade och rådfrågade när kontroll av företaget eller verksamheten överförs till en annan investerare, inbegripet hedgefonder och private equity.
Föredragande: Poul Nyrup RASMUSSEN (PSE, DK) och Klaus-Heiner LEHNE (EPP-ED, DE)Betänkande: A6-0338/2008 och A6-0296/2008Beslutsförfarande: InitiativbetänkandeDebatt: 22.9.2008Omröstning: 23.9.2008