Riksorganisationen Same Ätnam

Krav på ny samedefinition

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:17 CEST

Arvidsjaur onsdag den 24 september 2008

Same Ätnam anser det viktigt att särskilt uppmärksamma en av de mest centrala frågorna i det samiska samhället som "Vem är same". Nuvarande samedefinition i Sametingslagen utgår från kunskaper i samiska. Men, många samer som har förlorat språket sedan flera generationer räknas inte officiellt som samer. Därför kräver nu Riksorganisationen Same Ätnam en ny definition på vem som är same. En samedefinition som följer med tiden och anpassas till den samiska verkligheten.

Problem med definition om vem som är same

Problemet är att redan i dag och i kommande generation ett stort antal samer faller utanför ett samiskt språkkriterium på grund av den stora språkförlusten som drabbar och fortfarande drabbar samer i dag. Särskilt drabbar detta många sydsamer i Västerbottens- Jämtlands- och Dalarnas län där många förlorat språket för flera generationer sedan tillbaka.

Same Ätnam uttalar en öppnare samisk definition som omfattar alla samer

Den samiska släkten intar traditionellt en central ställning i det samiska samhället. Same Ätnam förespråkar en definition som bl.a. utgår från släktskap och familjeförhållanden. Enligt Same Ätnam måste det vidare vara en mänsklig rättighet att en person själv kan välja sin identitet.

Riksorganisationen Same Ätnam har nu uppmanat Sametinget och Samiskt Parlamentariskt Råd att omgående tillsätta en utredning som kan lämna förslag på en mer utvidgad definition på vem som är same. Same Ätnam har också uppmanat minister Eskil Erlandsson med ansvar för samefrågor att ta upp frågan om en tidsenlig samedefinition med de övriga nordiska sameministrarna.

För mer information vänligen kontakta:

Same Ätnams ordförande Jur.kand. Lars-Nila Lasko Tel: 070 - 316 48 22 eller

Same Ätnams kontaktinformationhttp://www.sameatnam.se/kontakta_oss.htm

Pressrum http://www.sameatnam.se/presscenter.htm

Pressbilder http://www.sameatnam.se/images_press/pressbilder.htm

Pressmeddelanden http://pressmeddelande.sameatnam.se

Samiska Nyheter http://nyheter.sameatnam.se

Same Ätnam http://www.sameatnam.se

Information om Same Ätnam http://www.sameatnam.se/om_oss.htm

Same Ätnam i massmedia http://massmedia.sameatnam.se

Blogg av Same Ätnam ordförande http://ordforande.sameatnam.se

Info om Same Ätnam ordförande www.lasko.has.it

Same Ätnams kansli

Same Ätnam - Den samiska riksorganisationen (SÄ)

Stationsgatan 2

S-933 21 Arvidsjaur

S W E D E N

Telefon: 0960-215 00

Fax: 0960 - 101 50

E- post: kansli@sameatnam.se

Webbsida

www.sameatnam.se

Dávgat - Same Ätnams tidning

www.davgat.se

E-post: davgat@sameatnam.se

Medlemskap i Same Ätnam

E-post: medlemskap@sameatnam.se

Informationsfrågor om Same Ätnam
E-post: info@sameatnam.se

Same Ätnams styrelse
Lars-Nila Lasko
E-post: lars-nila.lasko@sameatnam.se
Sonia Larsson
E-post: sonia.larsson@sameatnam.se
Kristina Larsgren
E-post: kristina.larsgren@sameatnam.se
Marita Granström
E-post: marita.granstrom@sameatnam.se
Ingvar Rimpi
E-post: ingvar.rimpi@sameatnam.se
Kristina Nordling
E-post: kristina.nordling@sameatnam.se
Gunnar Kuorak
E-post: gunnar.kuorak@sameatnam.se

Same Ätnams ordförande

Lars-Nila Lasko

Vänortsgatan 10

S-981 32 Kiruna

S W E D E N

Telefon: 0980 - 26 03 91

Mobiltelefon: 070-922 39 23

Mobiltelefon: 070-316 48 22

Fax: 0980 - 26 03 91

Fax till e- post: 001-13603649229

E- post: lars-nila.lasko@sameatnam.se

Hemsida: www.lasko.has.it

Blogg ordförande

http://ordforande.sameatnam.se