Miljödepartementet

Krav på utrymmen för källsortering ska utredas

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 11:49 CET

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv för PBL-kommittén. I
direktivet står det att möjligheten att ställa krav på fastighetsägare
att inrätta utrymmen för källsortering i eller i anslutning till
nuvarande byggnader ska utredas.

För att kunna samordna PBL-kommitténs arbete med Miljöbalkskommitténs
frågor om framtida instansordning för överklagande får PBL-kommittén
förlängd tid för redovisning till den 31 mars 2004.

När det gäller övriga frågor som rör effektivisering av
beslutsprocessen får PBL-kommittén förlängd tid för redovisning till
den 31 december 2004. En lägesrapport med förslag till förändringar
lämnas senast den 30 juni 2004.

Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-300 200 8

Egon Abresparr
Departementsråd
08-405 39 13
070-671 68 39