Centerpartiet

Krav på utskottsmöte om utlämningen till Egypten

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 16:41 CEST

Agne Hansson och Johan Linander kräver i brev till sina utskottsordföranden, Utrikes- respektive Justitieutskottet, att deras utskott sammankallas för att få redovisning av ansvariga ministrar om vad som egentligen har skett i det aktuella utvisningsärendet.

Enligt TV-programmet ”Kalla fakta” har ett amerikanskt plan med amerikansk besättning hämtat två utvisade egyptier på Bromma. I samband med utlämningen och därefter har trots försäkringar om motsatsen de båda männen bland annat utsatts för tortyr. Allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter har skett.
- Om det som redovisades i TV-programmet är korrekt återgivit väcker det en rad frågor inom utskottens beredningsområden som behöver bli klarlagda, menar Agne Hansson och Johan Linander.