samhällets styvbarn stockholm

Kraven på den nya Regeringen

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 11:14 CEST

Styvbarnens krav på den nya regeringen

Samhällets Styvbarn kräver:

  • Ge de vanvårdade 4 miljarder under fem år!
  • Det är en promille av statens utgifter.
  • Det har staten råd med.
  • Det blir en påtaglig ursäkt till de vanvårdade!

Sedan 2005 utreds den vanvård och de övergrepp som förekommit på svenska barnhem och fosterhem. Vanvårdsutredningen kommer nästa år att presentera sin slutrapport efter att ha intervjuat 1000 vanvårdade.

I januari 2010 presenterades en delrapport med skakande innehåll. Det värsta som kan läsas på svenska språket, sa utredaren Göran Johansson. Detta följdes av att regeringen tillsatte en snabbutredning om hur de vanvårdade ska få upprättelse för vanvården och övergreppen.

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn har till denna Upprättelseutredning överlämnat sitt förslag om hur de vanvårdade ska få upprättelse.

Förslaget innehåller bland annat:

  • En värdig ceremoni hålls i riksdagshuset eller Stockholms stadshus, där statsministern framför statens och samhällets ursäkt till de vanvårdade.
  • En gottgörelse skall ges de vanvårdade. Gottgörelsen ska bestå av en ekonomisk ersättning till de enskilda vanvårdade, samt en kollektiv ersättning i form av minneshantering, barnhemsmuseum, forskning, med mera.

Den som bär skulden skall gottgöra.

Vanvården och övergreppen drabbade de mest oskyldiga och värnlösa i samhället, de omhändertagna barnen. Staten bär en tung skuld för att detta kunde ske. Det var staten som stiftade lagarna och som hade tillsynsansvaret. Det är därför statens skyldighet att rätta den oförrätt barnen utsattes för.

Det ska kosta att vanvårda.

Man far inte vanvårda samhällsplacerade barn. Det var inte tillåtet förr, det är inte tillåtet nu. Det ska kosta att vanvårda. Det är ett av de säkraste sätten att skärpa politikers och socialtjänsters vaksamhet. Det sänder ett klart budskap till dagens samhälleliga barnavård.

De vanvårdade har hjälpt samhället.

De vanvårdade har gjort samhället en stor tjänst genom att lämna sina berättelser till Vanvårdsutredningen. Det har kostat emotionellt och psykiskt. Denna uppoffring gör det möjligt för samhället att se sina brister och att undvika vanvård i framtiden. Denna uppoffring bör samhället erkänna och gottgöra. Det är en fråga om anständighet.

Pengar är bättre än ord.

De allra flesta av de vanvårdade tillhör samhällets fattigaste, de som har det sämst ställt. Det finns många fattigpensionärer och en hel del som lever på socialbidrag. Många misstror också samhället och politikerna. För dessa räcker det därför inte med bara ord. För dem är en ekonomisk gottgörelse tydligare än ord. En ekonomisk gottgörelse kan också ge dessa en lättare tillvaro under livets sista år, sätta en viss guldkant på tillvaron.

De vanvårdade är fullvärdiga människor.

Som barn fick de vanvårdade höra att de inget var värda. De var de sämsta av människor. Om samhället inte ger dem en fullgod upprättelse, en ursäkt och en ekonomisk gottgörelse, så säger samhället återigen att de inget är värda. Det kommer att bekräfta många vanvårdades misstro mot samhället. Det kommer hos andra att sprida bitterhet, frustration och uppgivenhet.

De vanvårdade behöver ett avslut.

För många vanvårdade är barndomens vanvård och övergrepp levande. För en del blir vanvården svårare att bära ju äldre de blir. Dessa vanvårdade behöver få ett avslut för att kunna gå vidare. Det skulle vara en skam om samhället lät dessa leva hela sina liv utan upprättelse och gottgörelse. Det skulle inte vara värdigt. En gottgörelse skulle hjälpa dessa vanvårdade att gå vidare i livet. Det skulle innebära ett erkännande av vad de fått utstå och ett erkännande av att det inte var deras fel. Utan en gottgörelse har många vanvårdade svårt att nå ett avslut. Det skulle inte vara värdigt. Därför är det en anständighetsfråga att samhället tar sitt ansvar och ger gottgörelse.

Det är brukligt med kompensation åt brottsoffer.

Det är brukligt att brottsoffer får kompensation för sitt lidande. Det måste ske också i fallet med de vanvårdade. De vanvårdade var barn utan möjlighet att göra sina röster hörda, utan möjlighet att få upprättelse när de var unga. Därför måste samhället nu ge dem gottgörelse. Allt annat vore ovärdigt.

Hur många vanvårdades?

Hur många vanvårdades och kan komma ifråga för gottgörelse? Det är omöjligt att besvara den frågan i förväg. Men Vanvårdsutredningen kommer att intervjua ett tusen personer. Därtill är ytterligare några hundra kända av utredningen. Erfarenheterna från andra länder visar att vanvårdade inte gärna träder fram om de inte får en gottgörelse för sin uppoffring. Vi kan därför räkna med ett mörkertal. I Norge, som är ett mindre land än Sverige, har omkring 2000 personer fått ersättning. I Sverige kan det därför röra sig om cirka 4000 personer.

Hur mycket ska de vanvårdade få i gottgörelse?

Vi vill inte sätta en prislapp på olika former av vanvård. Men den individuella ersättningen bör ligga i nivå med den i Norge för att vara värdig.

Samhällets Styvbarn förslår också att en kollektiv ersättning ges i form av fortsatt insamling av vittnesmål, ett barnhemsmuseum, stöd åt de vanvårdades organisationer, forskning om samhällets barnavård, med mera.

Sammantaget kommer en sådan individuell och kollektiv kompensation att ge de vanvårdade uppskattningsvis 4 miljarder under en femårsperiod.

Det är ingen stor summa i samhällsekonomisk mening. Den kan jämföras med att statens utgifter under de fem åren 2003-2008 uppgick till 4139 miljarder. Det kommer inte att bereda staten några ekonomiska svårigheter att gottgöra de vanvårdade.

Vad vi begär i gottgörelse åt de vanvårdade är en promille av statens utgifter.

Det klarar staten av. Men viktigare än så - det sänder en signal om att vanvård inte är acceptabelt, att vanvård kommer att kosta. Samtidigt kommer det för de vanvårdade att bli ett erkännande som de har en påtaglig nytta av i sina enskilda liv.

2010-09-25

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn

Anne Skåner, förbundsordförande

För vidare information 0705532470 anne.skaner@styvbarn.se

Benny Jacobsson, organisationssekreterare 0768233644 benny.jacobsson@styvbarn.se

www.styvbarn.se

Riksförbundet Samhällets Styvbarn arbetar för upprättelse för de människor som varit omhändertagna i den svenska barn- och socialvården. www.styvbarn.se