SIS, Swedish Standards Institute

Kraven på säkerhet ökar när medicintekniska produkter ersätter läkemedel

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:51 CET

Medicintekniska produkter spelar en allt viktigare roll inom hälso- och
sjukvård. Produkterna blir allt mer avancerade och kan till och med användas
istället för läkemedel. Nu ger SIS Förlag ut en handbok som visar hur det går
till att CE-märka medicintekniska produkter. Boken förklarar regelverket på ett
lättförståligt sätt med många belysande exempel.

I takt med att medicintekniska produkter blir alltmer avancerade ökar kraven på
säkerhet.
Boken Medicintekniska produkter - Vägledning till CE-märkning ger läsaren bra
överblick över vilka regler som gäller. Boken kan användas för att få
övergripande kunskap om CE-märkning eller som vägledning för en verksamhet som
planerar att CE-märka sina produkter.

- Medicintekniska produkter blir allt mer komplicerade i sina funktioner. Detta
innebär att det blir än viktigare att uppnå säkerhetskraven och genom rätt
klassificering av produkten säkerställa den riktiga regulatoriska vägen till
CE-märkning, säger Peter Landvall, fil dr i medicinsk mikrobiolog och författare
till boken.

Boken beskriver med hjälp av schematiska figurer och tabeller vägen till en
CE-märkt produkt. Viktigt är också att boken tydligt hänvisar till regelverkets
texter och förklarar svåra passager med hjälp av belysande exempel.

- Med bokens hjälp blir det enklare att arbeta med direktiv, lagar och
förordningar för att nå målet att CE-märka en produkt, säger Peter Landvall.

Boken finns tillgänglig hos SIS Förlag till ett pris av 895 kronor exklusive
moms.

För ytterligare information:
Peter Landvall, författare till boken, tfn 070-354 05 12,
peter.landvall@telia.com
Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn 08-555 520 97, erika.messing@sis.se


SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar
internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan
svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin
marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer
och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och
offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 170 anställda. SIS
arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna
CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Organisationsnr: 8024100151
Tfn: 08-555 520 00 Fax: 08-555 520 01
info@sis.se
www.sis.se