Kreation Reklambyrå

Kreation Reklambyrå vann upphandlingen av reklambyråtjänster för Regionförbundet Södra Småland.

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 15:44 CET

Kreation vinner upphandlingen av reklambyråtjänster för Regionförbundet Södra Småland. Samarbetsavtalet sträcker sig över 18 månader och innefattar strategiskt arbete med nya kommunikationskanaler samt utveckling av kampanjer och informationsmaterial.

Fler medarbetare kan komma att rekryteras.
Vi är idag en av regionens största byråer med 11 heltidsanställda, men i och med avtalet med Regionförbundet Södra Småland kommer vi förmodligen att förstärka teamet med ytterligare två personer.

Lång erfarenhet från offentlig sektor.
Byrån jobbar idag med ett flertal kunder inom offentlig sektor och har många omskrivna uppdrag och mätbara resultat bakom sig. Ett av våra senast uppmärksammade uppdrag var kampanjen för biblioteken i sydost "Låna dig rik!" som har skapat såväl debatt som fler nya besökare till biblioteken i de 25 samverkande kommunerna i sydost.

För mer information.
VD, Johan Torslén 070-560 70 80

Kreation är en strategisk reklam- och kommunikationsbyrå med primärt fokus på kunder inom offentlig sektor. Våra uppdrag spänner över såväl extern kommunikation till olika målgrupper som intern rådgivning, konkret chefsstöd och långsiktig utveckling.