Quirkbot AB

Kreativ leksak lär barn hacka i skolan

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2016 15:39 CEST

Samhällets digitalisering innebär nya utmaningar för skolan. Utbildningen behöver anpassas för att möta denna vardag och öka barns och ungdomars förståelse för hur digitala tjänster är uppbyggda. Detta i kombination med ett identifierat behov från barn som vill lära sig mer om teknik och kodning blev starten för utvecklingen av minidatorn Quirkbot.

Tack vare en lyckad finansiering via Kickstarter i början av 2015 kunde utvecklingen av det programmerbara kretskortet börja. Senare under året beviljades bidrag från Vinnova där Quirkbot är en del av projektet “Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt”.

Samhället står inför stora utmaningar i samband med digitaliseringen. Vi vill bidra till att ta barn och unga från att vara passiva konsumenter till att bli aktiva producenter av digitala program, texter och media, säger Carl Bärstad, grundare och VD, Quirkbot.

Quirkbots arbete i Vinnovaprojektet fokuserar på att ta fram lärarhandledningar och aktiviteter att arbeta med i skolan. Syftet är att bidra med varierande uppgifter kopplade till läroplanen som lärare lätt kan anpassa till olika ämnen samt elevernas digitala kompetens och utveckling.

Ett första delmål är nu uppnått då ett färdigt kit för skolan är klart. Det innehåller en ”Educational Guide” med fem aktiviteter som kan anpassas efter ämne och elevernas kunskaper. Fler projekt kommer att utvecklas och lanseras successivt under året.

Efter flera lyckade workshops med skolor runt om i landet ser vi med spänning fram emot lanseringen av Quirkbot skolkit. Vi märker av ett stort intresse för att ta in kodning i klassrummen, både bland elever och lärare, säger Carl Bärstad.

För mer information
Anna Velander Gisslén, kommunikationsansvarig, anna@quirkbot.com, 0708-95 65 20

Quirkbot är en svensk innovation som skapats ur ett behov identifierat genom den globala Kids Hack Day-rörelsen, de utmaningar skolan står inför inom det digitala området och en kommande brist på kodare och ingenjörer. Vi kombinerar modifiering, lärande och kodning - och har kul medan vi gör det. Med utgångspunkt i STEAM utvecklar vi digital undervisning i samarbete med skolor i flera länder.

Produkten är en kreativ leksak lika mycket som ett hjälpmedel i undervisningen, en kombination av lärande där kreativitet, digital förståelse och nyfikenhet är bärande.