Hjärntrusten Management

Kreativa miljöer! Hur uppstår de? Konferens om ett aktuellt problem, Lund, 11 september 2013

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 08:58 CEST

Svensk naturvetenskaplig/biomedicinsk grundforskning har tappat sin internationellt ledande position, samtidigt som svensk kunskapsindustri har fått problem. Finns här ett samband? Problemen har fördjupats under de senaste två decennierna, exemplifierat av turbulensen kring Pharmacia, AstraZeneca, Sony Ericsson, ST-Ericsson, Sony Mobile, SAAB, Volvo, Gambro osv. Vad ligger bakom dessa problem?

Krisen tvingar politikerna att agera. För dem är det en ryggmärgsreflex att lösa problem genom att skjuta till pengar. Men i det här fallet handlar det egentligen inte om brist på pengar, det handlar mer om att använda pengarna på rätt sätt.

Det finns alltid en risk att forskningspolitiska satsningar får karaktär av näringspolitik, eftersom politiker tenderar att blanda samman begreppen forskning och produktutveckling.

Frågan är: Hur skapar man de förutsättningar – den kreativa miljö – som krävs för att forskare, uppfinnare och innovatörer/entreprenörer ska göra upptäckter och utveckla framtidens innovationer?

Vad kan man göra för att gynna framväxten av kreativa miljöer?

1.   Kreativ miljö ur ett samhällspolitiskt perspektiv.
Hur får vi till stånd ett samhällsklimat, som gynnar forskning och utveckling? Här deltar politiker och beslutsfattare med ansvar för forskning och näringslivsfrågor. 

2.    Kreativ miljö ur ett universitets- och företags-perspektiv.
Hur skapar man det goda universitetet och det goda företaget, dvs hur uppmuntrar man till innovationer och förnyelse inom ramen för en traditionell, ofta byråkratisk organisation? Finns det över huvud taget förutsättningar för att bygga upp en kreativ miljö i en hierarkisk, ekonomistyrd organisation?

3.    Kreativ miljö ur ett mikroperspektiv.
Hur ser en kreativ arbetsmiljö ut i verkligheten?
Under denna rubrik samlar vi forskare och entreprenörer som vet hur det är att arbeta tillsammans i en kreativ process och som kan beskriva vad det var som fick idéerna att flöda.

Medverkande: Representanter från politik, forskning, högskola och näringsliv

Organisation: Per Alm (Professor Med fak, LU, Fysiografiska Sällskapets ständige sekreterare), Nils-Otto Sjöberg (Professor Med fak, LU), Rolf Håkanson (Professor Med fak, LU)

Tid och plats: 11 september 2013 kl 09.30-16.30 i Aulan, Universitetssjukhuset i Lund.

Anmälan obligatorisk, inlämnas till kansli@fysiografen.se, senast 1 september.

Läs mer om konferensen på Hjärntrustens websida.

Hjärntrusten stärker chefers och ledares förmåga att utnyttja förändringar i marknad och omvärld till att utveckla sig själva och den egna verksamheten.

Tack vare vår samlade erfarenhet har vi omfattande kunskap om ledarskap, nära kontakter med beslutsfattare samt en god förmåga att känna igen och utveckla bra ledare.