Region.Västerbotten

Kreativa näringar – för Västerbottens bästa och en lösning på krisen i Europa

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 08:13 CEST

– Kreativa näringar handlar om att blanda ihop det man har med egna erfarenheter och influenser för att sedan skapa nytt som kan gynna hela regionen, berättar Sofia Mörtlund, Umeå om Rip, mix & burn, ett av de uttryck som hon fick med sig från de första dagarna på AERs sommarskola.

Gelnis Tibaduiza, Skellefteå berättar om kreativitet och innovation inom kultursektorn som skulle kunna utvecklas till varor och produkter till exempel Dreamhack. Skulle kunna vara ingredienser i kampen mot krisen i EU: Kreativitet, innovation och entreprenörskap.

Region Västerbotten har ställt frågor till sina delegater som just återkommit från årets sommarskola på Azorerna med temat Kreativa näringar.

Vad har varit det bästa med sommarskolan?
Sofia Mörtlund:
Att träffa intressanta och inspirerande personer från hela Europa, att dela deras historier för några dagar och att vi förhoppningsvis håller kontakten i fortsättningen.
Gelnis Tibaduiza: Att träffa så många personer från så olika Europiska regioner och möjlighet att byta idéer och erfarenhet som kan vara till nytta för Västerbotten. Bra föreläsningar som var enkla och lätta att förstå.

Vad har överraskat?
Sofia: Tillgängligheten. Att det är så lätt att få kontakt med folk oavsett bakgrund.
Gelnis: Att politiker, tjänstemän och ungdomsambassadörer deltar tillsammans i alla evenemang. Vilket gör det enklare att få kontakt med de olika grupperna.

Beskriv något du deltagit i?
Sofia: Förutom föreläsningar och workshop har vi också fått ta del av olika kulturella företeelser. Bland annat har vi fått laga bläckfisk på Azorernas vis. Detta med uppmaning att ta med oss det vi lärt oss hem och sedan använda det med våra egna råvaror och smaker.
Gelnis: Under en eftermiddag träffade vi lokala hantverkare som visade sina produkter och lärde oss att själva tillverka dem.

Vid sommarskolan deltog även Rose-Marie Lindfors från Skellefteå som är projektledare för Give me five, dramapedagog och berättare. Rose-Marie höll en workshop om berättande.

Rose-Marie Lindfors reflekterar över sitt deltagande i sommarskolan:
Roligt att få dela med mig av innehållet i ”Västerbotten berättarnas län” och få bjuda på praktiska berättarövningar, i syfte att lyfta det muntliga berättandet.
Att få finnas med i sammanhang där man ser det som fullt naturligt att kulturen är en motor i all utveckling. Min tro på att kulturarbetare och kreatörer behövs just nu, den har stärkts. Och jag har ännu en gång fått bevis på att när man satsar på människors delaktighet i kulturlivet, när de kan säga ”jag var en del av det ” då har man hittat framgångsreceptet för ett stabilt kulturliv, som kan leva länge och skapa god tillväxt och utveckling i en region.

Pressbild: Foto: Rebecca Lampinen
http://www.regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/588-dsc0091.html 
På bilden från vänster bakre raden:  Gelnis Tibaduiza, ungdomsambassadör från Skellefteå, Jenny Mozgovoy, samordnare AER Sverige och strateg för internationella frågor vid Region Västerbotten, Thomas Hartman, ordförande AER Sverige och ledamot i AER:s styrelse, Rose-Marie Lindfors, projektledare Give me five, dramapedagog, berättare och Sofia Mörtlund, ungdomsambassadör från Umeå.

Fakta ungdomsdelegaterna
Gelnis Tibaduiza
är 25 år, bor i Skellefteå och studerar till sjuksköterska vid Umeå universitet och är intresserad av samhällsfrågor. Telefon: 070 601 16 49

Sofia Mörtlund är 29 år och jobbar utbildningsledare på Folkuniversitetet i Umeå. Telefon: 070 274 35 83

Fakta AER
Assembly of European Regions, samlar mer än 250 regioner från 35 länder och 16 mellanregionala organisationer. AER är den största oberoende sammanslutningen av regioner i ett växande Europa.

Fakta AERs sommarskola
2012 års internationella sommarskola har just avslutats på Azorerna. Årets tema för sommarskolan har varit kreativa näringar.
Syftet med sommarskolan är att förbättra möjligheterna för ungdomar att påverka och engagera sig i regionalpolitik, samtidigt som de utbyter idéer och erfarenheter med andra ungdomar från hela Europa. Unga ambassadörer från ett 50-tal regioner lär sig mer om kreativa näringar och skapar kontakter och planer för framtida projekt att genomföra i Västerbotten och tillsammans med andra regioner i Europa.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Hartman, ordförande AER Sverige och ledamot i AER:s styrelse: 070 666 49 95

Jenny Mozgovoy, samordnare AER Sverige och strateg för internationella frågor vid Region Västerbotten: 070 785 10 44
Rose-Marie Lindfors, projektledare Give me five, dramapedagog, berättare, rm.lindfors@gmail.com, 070 649 44 39
Gelnis Tibaduiza, 070 601 16 49

Sofia Mörtlund, 070 274 35 83 

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43 

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html